Sökning: "environmental radioactivity"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden environmental radioactivity.

 1. 1. Metabolism of some polychlorinated biphenyl and polybrominated diphenyl ether congeners in the rat

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Environmental Chemistry, Stockholm University

  Författare :Anna Sandholm; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Sammanfattning : For the understanding of the metabolic fate of xenobiotics, in vivo studies are needed. In this thesis the metabolism of CB-28 and CB-77 and BDE-209 in the rat are determined. In addition, pharmacokinetic studies of CB-28 and BDE- 209 are included. The compounds were radiolabelled and their excretion and tissue distribution determined. LÄS MER

 2. 2. Iodine Isotopes (129I and 127I) in the Baltic Sea   Tracer applications & environmental impact

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peng Yi; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radioactive 129I; stable 127I; AMS; iodine species; nuclear reprocessing facilities; tracers; Baltic Sea; circulation; water exchange; environmental impact;

  Sammanfattning : 129I is a radioactive isotope (T1/2= 15.7 million years) produced through natural and anthropogenic pathways, but the anthropogenic production is presently dominating the Earth’s surface environments. LÄS MER

 3. 3. Distribution, Sources and Environmental Pathways of Radioactive 129I in Fresh and Saline Water in the Baltic Region

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Abdulaziz Kekli; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Earth sciences; 129I; iodine; environment; precipitation; river; Baltic Sea; radioactivity; Geovetenskap; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with distribution, sources and pathways of radioactive 129I (T1/2=15.6 My) in 54 rivers covering the Baltic region, precipitation (rain and snow) from southern, central and northern Sweden, and saline water from three depth profiles in the Baltic Sea and a surface water transect from the Baltic to the Kattegat. LÄS MER

 4. 4. Metabolism and Biological Monitoring of Organic Acid Anhydrides

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Christian Lindh; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; human; distribution; analysis; biological monitoring; autoradiography; adducts; hemoglobin; plasma; urine; Hexahydrophthalic anhydride; methyltetrahydrophthalic anhydride; guinea pigs; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I vårt dagliga liv kommer vi i kontakt med en rad produkter som tillverkas av arbetare som riskerar att drabbas av sjukdomar till följd av sin arbetsmiljö. De organiska syraanhydriderna är industriellt vanligt förekommande kemikalier. LÄS MER

 5. 5. On Weapons Plutonium in the Arctic Environment (Thule, Greenland)

  Detta är en avhandling från Risø National Laboratory

  Författare :Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nuclear physics; Kärnfysik; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin; radiobiologi; Nuclear engineering and technology; Kärnteknik; realtime digital image systems; SEM; ICP-MS; alpha spectrometry; gamma spectrometry; heterogeneous activity concentration; hot particle; separation technique; isotopic ratio; inventory; source term; fallout; americium; uranium; plutonium; radionuclide; Bylot Sound; Greenland; Thule; environmental radioactivity; nuclear accident;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I januari 1968 inträffade en flygplansolycka på havsisen ca 12 km väster om Thule flygbasen på nordvästra Grönland. Flygplanet, en amerikansk B-52, hade fyra kärnvapen ombord, som sprängdes sönder när planet störtade. LÄS MER