Sökning: "SEM"

Visar resultat 1 - 5 av 588 avhandlingar innehållade ordet SEM.

 1. 1. Caenorhabditis elegans as a model to elucidate host-pathogen interactions for human bacterial pathogens

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Microbiology, Tumor and Cell Biology

  Författare :Xiao Hui Sem; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The soil nematode Caenorhabditis elegans is a popular host utilized to model bacterial virulence and microbial pathogenesis in vivo. This thesis explores the use of C. elegans for the study of host-pathogen interactions for two Gram-negative bacteria, Burkholderia thailandensis and Salmonella enterica. LÄS MER

 2. 2. Bidrag till svenska skaldekonstens historia. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Sem Hedrén af Vermlands nation och offentligen försvaras ... d. 13 juni 1846. ... 12

  Detta är en avhandling från Upsala 1846. Wahlström & Låstbom

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Sem Hedrén; Per Daniel Amadeus Atterbom; [1846]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Clavis in familias plantarum indigenas, quam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Sem Johannes Franzén Sudermanno-Nericius. In audit. Gustav. d. XIV Jun. MDCCCXXXVI. H. a m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Regiæ acad. typographi

  Författare :Elias Fries; Sem Johan Franzén; Elias Fries; [1836]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om mantalspenningarne., 1 Qvarntullens beviljande 1625, academisk afhandling, hvilken ... till offentlig granskning framställes af Carl Axel Juel J. U. C. och Sem Hedrén af Wermlands landskap, uti Gustavianska lärosalen den 28 febr. 1844 p. v. t. e. m. Andra delen

  Detta är en avhandling från Stockholm, Hörbergska boktryckeriet

  Författare :Carl Axel Juel; Sem Hedrén; [1844]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Historiolam, quæ inscribitur Constantinopolitane ciuitatis expugnacio, e cod. chartaceo bibl. templi cathedr. Strengnes. descriptam, venia ampl. ord. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Er. Ludov. Thyselius ... et Sem Johannes Franzén Sudermanno - Nericii. in audit. gustav. die XXVIII Mart. MDCCCXXXV. h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Pehr Erik Thyselius; Sem Johannes Franzén; Pehr Erik Thyselius; [1835]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER