Sökning: "Nuclear medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 610 avhandlingar innehållade orden Nuclear medicine.

 1. 1. Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction

  Författare :Ardavan Khoshnood; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute Coronary Syndrome; Artificial Neural Network; Cardiology; Emergency Medicine; Oxygen Therapy; ST Elevation Myocardial Infarction;

  Sammanfattning : IntroductionPaper I: An Artificial Neural Network (ANN) was constructed to identify ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) and predict the need for Percutaneous Coronary Intervention (PCI). Paper II, III and IV: Studies suggest that O2 therapy may be harmful in STEMI patients. LÄS MER

 2. 2. Pulmonary involvement in primary Sjögren's syndrome

  Författare :Anna Nilsson; Internmedicin - epidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pulmonary imaging with quantification of T1-relaxation and oxygen enhanced MRI

  Författare :Simon Kindvall; Malmö Medicinsk strålningsfysik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Bildtagning med magnetresonans (mangetic resonance imaging eller MRI) är en fascinerande teknik som använder magnetfält och radiovågor för att skapa detaljerade bilder av kroppens innanmäte. Tvärt om mot vad många tror så finns det ingen ”magnetröntgen” i MR-kameran, och därmed ingen skadlig joniserande strålning. LÄS MER

 4. 4. Positron Emission Tomography (PET) Studies in Anxiety Disorders

  Författare :Åsa Michelgård Palmquist; Mats Fredrikson; Lars von Knorring; Hans Ågren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Positron emission tomography; PET; amygdala; fear; anxiety; anxiety disorders; specific phobia; social phobia; posttraumatic stress disorder; PTSD; regional cerebral blood flow; rCBF; substance P; SP; neurokinin 1 receptor; NK1; GR205171; STAI-S; Psychiatry; Psykiatri; Neurobiology; Neurobiologi; Neuroscience; Neurovetenskap; Experimental brain research; Experimentell hjärnforskning; Molecular neurobiology; Molekylär neurobiologi; Radiation biology; Strålningsbiologi; Neurobiology; Neurobiologi; Neurobiology; Neurobiologi;

  Sammanfattning : Anxiety disorders are very common and the primary feature is abnormal or inappropriate anxiety. Fear and anxiety is often mediated by the amygdala, a brain structure rich in substance P (SP) and neurokinin 1 (NK1) receptors. LÄS MER

 5. 5. Brain Networks and Dynamics in Narcolepsy

  Författare :Natasha Morales Drissi; Maria Engström; Gunnar Cedersund; Fredrik Elinder; Birgitte Kornum; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Narcolepsy is a chronic sleep disorder, characterised by excessive daytime sleepiness with frequent uncontrollable sleep attacks. In addition to sleeprelated problems, changes in cognition have also been observed in patients with narcolepsy and has been linked to the loss of Orexin-A in a number of studies. LÄS MER