Sökning: "radionuclide"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet radionuclide.

 1. 1. Two-Step Targeting for Effective Radionuclide Therapy Preclinical Evaluation of 125I-labelled Anthracycline Delivered by Tumour Targeting Liposomes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Amelie Fondell; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radionuclide; Auger electrons; liposomes; targeting; tumour therapy; Biomedical Radiation Science; Biomedicinsk strålningsvetenskap;

  Sammanfattning : For the treatment of cancer, Auger-electron emitting radionuclides are strongly dependent on their close proximity to DNA to utilize the local therapeutic potential of the Auger electrons. This thesis investigates a two-step targeting approach that uses targeting liposomes for the delivery of an Auger-electron emitter, 125I, coupled to a DNA-binding compound, Comp1, to the tumour-cell DNA. LÄS MER

 2. 2. Antibody-Based Radionuclide Targeting for Diagnostics and Therapy Preclinical Studies on Head and Neck Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marika Nestor; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Otorhinolaryngology; antibodies; radionuclide targeting; tumour targeting; therapy; diagnostics; immuno-PET; head and neck squamous cell carcinoma; Otorhinolaryngologi;

  Sammanfattning : Antibody-based targeting techniques play an increasingly important role in cancer research. By targeting a structure that is abundant in tumour cells, but rare in healthy tissues, an antibody can mediate the delivery of radioactivity specifically to tumour cells in the body. LÄS MER

 3. 3. Development of Affibody molecules for radionuclide molecular imaging and therapy of cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hadis Honarvar; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Affibody molecules; HER2; Molecular imaging; Radionuclide targeted therapy; Radionuclide molecular imaging; Labeling chemistry; Biomedical Radiation Science; Biomedicinsk strålningsvetenskap;

  Sammanfattning : Affibody molecules are a promising class of scaffold-based targeting proteins for radionuclide-based imaging and therapy of cancer. This thesis work is based on 5 original research articles (papers I-V), which focus on optimization of molecular design of HER2-binding Affibody variants for high contrast imaging of this predictive biomarker as well as development of Affibody molecules suitable for radionuclide-based targeted therapies. LÄS MER

 4. 4. Radionuclide Production with PET Cyclotrons, Applications and Preclinical Experiments

  Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

  Författare :Jonathan Siikanen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radionuclide production; Solid target; Water target; Cyclotron; PET; SPECT; 18F; 89Zr;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nuklearmedicin bygger på användning av radioaktiva spårämnen, enligt principen av George de Hevesy, för kartläggning av global och regional funktion hos organ eller patologisk vävnad. Nuklearmedicin inkluderar även användningen av ”Magic bullet”-konceptet enligt Ehrlich där en molekyl används som bärare av radionuklider för att få en radiobiologisk terepeutisk effekt på målvävnanden den riktas mot. LÄS MER

 5. 5. Radioimmunotherapy in Experimental Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Tumour-targeting in vitro and in vivo

  Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

  Författare :Junping Cheng; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; squamous cell carcinoma; radioimmunotherapy; cell line; tumour targeting; radionuclide; nude mice; Otorhinolaryngologi; MEDICINE Surgery Otorhinolaryngology; MEDICIN Kirurgi Otorhinolaryngologi;

  Sammanfattning : Radioimmunotherapy (RIT) has been shown to be a practicable way to treat head and neck squamous cell carcinoma. A specific antibody recognizes the charasteristic structure of tumour cells when loaded with cytotoxic agents (toxins, drugs, radionuclides, etc). LÄS MER