Sökning: "Greenland"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet Greenland.

 1. 1. On Weapons Plutonium in the Arctic Environment (Thule, Greenland)

  Detta är en avhandling från Risø National Laboratory

  Författare :Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nuclear physics; Kärnfysik; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin; radiobiologi; Nuclear engineering and technology; Kärnteknik; realtime digital image systems; SEM; ICP-MS; alpha spectrometry; gamma spectrometry; heterogeneous activity concentration; hot particle; separation technique; isotopic ratio; inventory; source term; fallout; americium; uranium; plutonium; radionuclide; Bylot Sound; Greenland; Thule; environmental radioactivity; nuclear accident;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I januari 1968 inträffade en flygplansolycka på havsisen ca 12 km väster om Thule flygbasen på nordvästra Grönland. Flygplanet, en amerikansk B-52, hade fyra kärnvapen ombord, som sprängdes sönder när planet störtade. LÄS MER

 2. 2. Evolution and taxonomy of Cambrian arthropods from Greenland and Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Stein; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cambrian; Arthropods; Trilobites; Evolution; Greenland; Sweden; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Historical geology and palaeontology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Historisk geologi och paleontologi;

  Sammanfattning : Arthropods have a rich fossil record spanning the Phanerozoic. Biomineralized forms such as the extinct trilobites are particularly common and are proven index fossils for biostratigraphy. Forms with an unmineralized cuticle are more rare, preserved only in so called konservat lagerstätten. LÄS MER

 3. 3. Mobilitet och estetik. Nuukfjorden på Grönlands västkust som människornas livsvärld för 4000 år sedan. Mobility and Aesthetics. The Nuuk Fjord on the west coast of Greenland as a human life-world 4000 years ago

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Maria Hinnerson-Berglund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Palaeoeskimo; life-world; Nuuk Fjord; Greenland; mobility; aesthetics; style; everyday dialectics.;

  Sammanfattning : The point must be to experience things throughout one’s life in all their glory and wonder (Poul Henningsen) The dissertation deals with newly excavated archaeological finds from the Palaeoeskimos who lived around the Nuuk Fjord on the west coast of Greenland about 4000 years ago. The purpose of the study is to present as full a picture a possible of the whole life-world that was theirs. LÄS MER

 4. 4. Constraining the Southern Part of the Greenland Ice Sheet since the Last Glacial Maximum from Relative Sea-Level Changes, Cosmogenic Dates and Glacial-Isostatic Adjustment Models

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Charlotte Sparrenbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical oceanography; geokemi; Sedimentology; Sedimentologi; Geophysics; meteorology; mineralogi; geochemistry; mineralogy; Petrology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; neo-glacial; in-situ cosmigenic nuclide; XRF-scanning; glacial-isostatic adjustment models; glacial history; sea-level changes; Greenland; isolation basins; fysisk oceanografi; Petrologi; meteorologi; Geofysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jordens havsnivå förändras kontinuerligt. I ett längre geologiskt tidsperspektiv styrs förändringarna av processer i jordens inre, men i ett kortare tidsperspektiv spelar yttre processer, såsom tillväxt och avsmältning av inlandsisar, stor roll för havets nivåförändringar. LÄS MER

 5. 5. Sulfur in polar ice and snow : Interpretations of past atmosphere and climate through glacial archives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

  Författare :Ulf Jonsell; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ice cores; aerosols; sulfate; methanesulfonate; sulfur isotopes; climate; glacial cycles; Antarctica; Greenland; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi;

  Sammanfattning : Snow contains information on the atmosphere it is deposited from. This information is stored in polar ice sheets (Antarctica and Greenland), which are unique geochronological archives of past climate and atmospheric composition. On time scales from annual to glacial cycles, this thesis deals with the signals of sulfur compounds in these archives. LÄS MER