Sökning: "hot particle"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden hot particle.

 1. 1. Liquid phase sintering of W-Ni-Fe composites liquid penetration, agglomerate separation and tungsten particle growth

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Eliasson; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Liquid phase sintering; heavy metal; particle composites; tungsten; penetration; agglomerate separation; particle interaction; parabolic flight; sounding rockets; microgravity; Kirkendall effect; TECHNOLOGY Chemical engineering Metallurgical process and manufacturing engineering Metallurgical process engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Metallurgisk process- och produktionsteknik Metallurgisk processteknik;

  Sammanfattning : The initial stage of liquid phase sintering, involving liquid penetration, agglomerate separation, particle spreading and growth has been investigated in experiments using tungsten heavy alloys. The particle composites used were produced by hot isostatic pressing (HIP) of pure powder mixtures of W-Ni-Fe-(Co). LÄS MER

 2. 2. On Experimental and Theoretical Studies of Dynamics and Particle Production in p+Nucleus and Heavy Ion Reactions

  Detta är en avhandling från Division of Cosmic and Subatomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Anton B Fokin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; heavy-ion collisions; excitation function; subthreshold pion production; collective effects; entropy and chaos production; d p ratio; molecular dynamics; artificial neural networks; multifragmentation; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:1998:Fokin;

  Sammanfattning : Several experiments and theoretical models of intermediate energy heavy ion collision physics are presented in this thesis. Statistical and dynamical aspects of nuclear collisions are widely discussed these days, particularly in connection with the multifragmentation phenomenon and the possible link to a liquid-gas phase transition in the spinodal region of nuclear matter phase diagram. LÄS MER

 3. 3. Approaches to particle acceleration in intense laser-matter interaction

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Joel Magnusson; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; particle-in-cell; nonlinear dynamics; laser; plasma; laser-matter interaction; particle acceleration;

  Sammanfattning : In the interaction of ultra-intense laser fields with matter, the target is rapidly ionized and a plasma is formed. The ability of a plasma to sustain acceleration gradients, orders of magnitude larger than achievable with conventional accelerators, has led to a great interest in laser-driven plasma-based particle acceleration and radiation generation, with applications in materials science, biology and medicine. LÄS MER

 4. 4. Λ/K0s Associated with a Jet in Central Pb–Pb Collisions at √sNN = 2.76 TeV Measured with the ALICE Detector

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Författare :Tuva Richert; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lambda K0s; Natural science; LHC; ALICE; Quark gluon plasma; 2.76 TeV; baryon-to-meson; Jet; Bulk; Lambda; K0s; Recombination; Coalescence; Fragmentation; Fysicumarkivet A:2016:Richert;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att experimentellt karakterisera ett materietillstånd som existerade under de första miljondelarna av en sekund under Big Bang, som vi kallar för Kvark-Gluon-Plasma. Med stora partikelacceleratorer som Large Hadron Collider (LHC) vid CERN, kan vi genom kärnkollisioner med mycket hög energi nå så pass extrema temperaturer och densiteter att vi kan återskapa och studera detta tillstånd under kontrollerade former i laboratoriet. LÄS MER

 5. 5. Particle production in hot and dense nuclear matter

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Författare :Anders Eklund; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1992:Eklund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER