Sökning: "risk assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 1292 avhandlingar innehållade orden risk assessment.

 1. 1. Accident Risk and Environmental Assessment Development of an Assessment Guideline with Examination in Northern Scandinavia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Markus Lundkvist; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geography; accident; risk; hazard; environmental assessment; geomorphology; railway; road; avalanche; debris flow; rock fall; slush flow; torrent; moose; reindeer; environmental impact assessment; proposal alternatives; Kiruna; Narvik; Geografi; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap;

  Sammanfattning : In environmental impact assessment (EIA), accident risk should be considered as one impact. However, few studies have compared assessed risk levels with documented accidents. There is thus a need for assessing accuracy of risk assessment methodologies. LÄS MER

 2. 2. Uncertainty in risk assessment contents and modes of communication

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Rikard Levin; KTH.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uncertainty; scientific uncertainty; characterization of uncertainty; decision-making under uncertainty; risk assessment; risk management; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : Assessments of chemical health risks are performed by scientific experts. Their intended use is as bases for decisions. This thesis tries to answer the questions of how uncertainty is, and should be, communicated in such risk assessments. The thesis consists of two articles and an introductory essay. LÄS MER

 3. 3. Cancer Risk Assessment of Glycidol Evaluation of a Multiplicative Risk Model for Genotoxic Compounds

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University

  Författare :Jenny Aasa; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; glycidol; 3-monochloropropane-1; 2-diol 3-MCPD ; genotoxicity; mutations; micronuclei; hemoglobin adducts; in vivo dose; multiplicative risk model; cancer risk assessment; human cancer risk; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Sammanfattning : Humans are exposed to chemical compounds in everyday life, both from the environment and from endogenous processes. Some compounds constitute a risk for cancer development. One such compound is glycidol, which is genotoxic and an animal carcinogen. It is the model compound of this work, partly due to its presence in food. LÄS MER

 4. 4. Grasping complexity: analysing risk for sustainable development

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Per Becker; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; sustainable development; Development; risk; risk analysis; sustainability science; disaster; value; hazard; vulnerability; system; capability; human-environment systems; systems approach; design science.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hållbar utveckling ställer krav på nya riskanalysmetoder Hållbar utveckling bygger på vår förmåga att fatta beslut i dag som avgör vår morgondag. Det låter enkelt, men är en av mänsklighetens största utmaningar då mycket i vår värld hänger samman och framtiden är full av osäkerheter. LÄS MER

 5. 5. Risk Talk On Communicating Benefits and Harms in Health Care

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och vård

  Författare :Mikael Hoffmann; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; risk; communication; menopause; hormone replacement therapy; physician-patient relations; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research Clinical pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning Klinisk farmakologi;

  Sammanfattning : One of the most critical elements in empowering the patient, and ensuring concordance, is communication of the possible benefits and harms of different actions in health care. Risk assessment is a complex task due both to the different interpretations of the concept of risk, and the common lack of hard facts. LÄS MER