Sökning: "målstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet målstyrning.

 1. 1. ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” : Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

  Författare :Agneta Thörner; Kennert Orlenius; Ann-Katrin Svensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barns intresse; målstyrning; guidat deltagande; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : Svensk förskola utgår både från idén om frivillighet och om barns autonomi samtidigt som verksamheten ingår i utbildningssystemet. Denna studie vänder sig till yrkesverksamma och blivande pedagoger i förskolan och har för avsikt att bidra med kunskap om hur pedagoger i sin verksamhet resonerar och främjar barns lärande i relation till barns intresse. LÄS MER

 2. 2. Barriärer och broar : Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet

  Författare :Madelaine Johansson; Johan Hedrén; Sofie Storbjörk; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Environmental politics; Environmental Objectives; Management by Objectives; Implementation processes; Social Systems Theory; Kommunikation; miljöpolitik; miljökvalitetsmål; målstyrning; implementeringsprocesser; social systemteori; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Konflikt eller samförstånd? : Management och marknadsreformers konsekvenser för den kommunala demokratin

  Författare :Johan Lantto; Anders Håkansson; Anders Lidström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demokrati; Managementreformer; Marknadsreformer; Målstyrning; Kommunalpolitik; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The question under investigation in this dissertation is whether the management- and market-oriented reforms of public institutions in Sweden of the 1980s and 1990s have affected municipal politics in the direction of more or less conflict. The analysis takes its point of departure from Arend Lijphart’s model of majoritarian versus consensus democracy. LÄS MER

 4. 4. DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN SOM RATIONALISTISKT IDEAL - en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd

  Författare :Mats Lundgren; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Kommunal organisation och förvaltning; styrning och ledarskap; målstyrning; organisationskultur;

  Sammanfattning : DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN SOM RATIONALISTISKT IDEAL - en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd. (The municipal authority as a rationalist ideal - a case-study on steering and scope for initiative within child-care, education and environmental departments. LÄS MER

 5. 5. Att styra hållbar utveckling : Om miljöledning och dess översättningar i statsförvaltningen

  Författare :Karina Tilling; Peter Dobers; Birgitta Schwartz; Malin Mobjörk; Bengt Jacobsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöledningssystem; myndighet; statsförvaltning; hållbar utveckling; ISO 14001; målstyrning; miljökvalitetsmål; New Public Management; översättning; Environmental engineering; Miljöteknik; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The implementation of environmental management systems is a way for the Swedish government to manage the work for sustainable development via central government agencies. Environmental management systems (EMS) were originally developed as a tool for continual improvement of environmental performance in industrial companies, following the circle of “Plan, Do, Check, Act”. LÄS MER