Sökning: "andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet andraspråk.

 1. 1. Som man frågar får man svar Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnéuniversitetet

  Författare :Patricia Staaf; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; andraspråk; akademisk diskurs; språkfunktioner; skribentroller; examinerande texter; hemtentor; Svenska språket Nordiska språk; Swedish;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till förståelsen av hur studenter med svenska som andraspråk möter de krav på språkanvändning som formuleras i lärandemål och i skriftliga exa­mina­tioner.    Avhandlingens forskningsfrågor rör dels vilka språkfunktioner och skribent­roller som efterfrågas i hemtentor under första årets högskoleutbildning, dels vilka språkliga strategier studenter med svenska som andraspråk använder för att möta de krav som ställs. LÄS MER

 2. 2. English immersion in Sweden : a case study of Röllingby High School, 1987-1989

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Lisa Washburn; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråk; Språkinlärning; Språkundervisning; Tvåspråkighet; undervisning; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study reports on a two-year late immersion program with English as the target language which took place from 1987-1989 at Röllinge high school. The project was modelled on similiar late immersion programs in Canada with French as the language of instruction. LÄS MER

 3. 3. Språket och skolämnet svenska som andraspråk Om elevers språk och skolans språksyn

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Sahlée; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conception of language; text; Swedish as a second language; national test; policy for education; text analysis; student language; language as system; language as activity; systemic functional grammar; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Since the school subject Swedish as a second language was established in the Swedish school system in the mid-1990s, the organization of the subject has varied widely across schools, and the outcomes have been poor. This thesis investigates these problems linguistically. LÄS MER

 4. 4. Tempus och transitivitet i dövas andraspråk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jeanna Wennerberg; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tense; transitivity; deaf; second language; written swedish; discourse hypothesis; foreground; background; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is twofold. On one hand, I describe the use of tense in the second language of the deaf – written Swedish. There is no previous description of this. On the other hand, I operationalize the transitivity model (Hopper & Thompson 1980) and test its scope. LÄS MER

 5. 5. Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jenny Rosén; Högskolan Dalarna.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; ´Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap; Swedish for immigrants;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER