Sökning: "Gunlög Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Gunlög Sundberg.

 1. 1. Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare

  Författare :Gunlög Sundberg; Britt-Louise Gunnarsson; Jarmo Lainio; Jan Svennevig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; self-presentation; employment interview; co-construction of meaning; second language speaker; asymmetry; reformulation; Swedish; institutional interaction; discourse analysis; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : In many institutional settings in today’s globalized job market, people have to deal with different role asymmetries in the co-construction of meaning. In this study, institutional, cultural and linguistic asymmetries are focused on in interviews at an employment agency in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter för utländska lärare som återinträder i yrkeslivet i svensk skola

  Författare :Aina Bigestans; Inger Lindberg; Gunlög Sundberg; Lars Anders Kulbrandstad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; immigrant teachers; foreign teachers; language in the workplace; immigrants in the workplace; teacher socialization; activity theory; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation investigates the challenges “foreign teachers” experience in the encounter with the Swedish school and the possibilities they have to manage challenges and to establish their legitimacy. The participants of this study were newly employed in the pre-school, the primary school and the secondary school. LÄS MER

 3. 3. Organisation, attityder, lärandepotential : Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad

  Författare :Ingrid Lennartson-Hokkanen; Mona Blåsjö; Gunlög Sundberg; Viveca Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; writing center; academic literacy; learning potential; diverse student population; higher education; writing pedagogy; språkverkstad; litteracitet; lärandepotential; flerspråkiga studenter; högre utbildning; skrivpedagogik; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation examines Swedish writing centers’ pedagogical positions in relation to surrounding conditions through a case study of organization, attitudes and learning potential in a pedagogical collaboration project on writing with many multilingual students. The data consists of steering documents, students’ texts, interviews, observations, and recorded tutorials. LÄS MER

 4. 4. Constructions of Language Competence : Sociolinguistic Perspectives on Assessing Second Language Interactions in Basic Adult Education

  Författare :Maria Rydell; Catrin Norrby; Gunlög Sundberg; Caroline Kerfoot; Tim McNamara; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; constructions of language competence; language ideologies; migration; language testing and assessment; Swedish as a second language; embodied interaction; lived experience of language; adult education; sociolinguistics; linguistic anthropology; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The current thesis is concerned with constructions and perceptions of what it means to be ‘a competent language user’ in the context of a language programme in basic Swedish called Swedish for Immigrants (SFI). A particular focus is given to the testing and assessment of oral interaction. LÄS MER

 5. 5. Vägar till förståelse : Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare

  Författare :Karin Sheikhi; Roger Källström; Gunlög Sundberg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :career counselling; communicative projects; institutional talk; modified interaction; reformulations; second language conversation; Swedish as a second language; understanding;

  Sammanfattning : The aim of this work is to explore how shared understanding is achieved in career counseling with second language clients. Video-recorded counselling sessions are analysed along with participant interviews and other secondary data. The methods are mainly interpretative, but some quantification of data has been made. LÄS MER