Sökning: "Språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Språkinlärning.

 1. 1. Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Insitutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Katrin Ahlgren; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; second language speakers; language learning; second language use; strategies; hermeneutics; ethnopoetic method; life narratives; narrative identity; metaphor; voice; andraspråkstalare; språkinlärning; språkanvändning; strategier; hermeneutik; etnopoetisk metod; livsberättelser; narrativ identitet; metafor; röst; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : This thesis consists of two separate yet connected studies which investigate how some adult second language speakers of Swedish with various backgrounds reflect on their experiences of language use. The studies are based on the same empirical data, which consists of questionnaires, diaries, essays and observations, but primarily of conversations conducted with a time interval of six years. LÄS MER

 2. 2. Noun phrase development in Swedish as a second language : a study of adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Monica Axelsson; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Andraspråksinlärning; Svenska; Svenska som andraspråk; Invandrare; Tvåspråkighet; Språkinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Blindness and the Context of Language Acquisition

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Brumark; Stockholms universitet.; [1989]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; språkinlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att lära med media : om det språkliga skapandets villkor i skolan med fokus på video

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Helena Danielsson; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Språkinlärning; Videofotografering; studier och undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite en FLE

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Cecilia Gunnarsson; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; complexity; accuracy; implicit knowledge; explicit knowledge; verbal morphology; morphosyntaxe; simple and complex rules; written production in real time; ScriptLog; fluency; written L2 production; proficiency; guided L2 learning; individual differences; Language learning; Språkinlärning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the development of linguistic proficiency in written production of second-language French. In a longitudinal study of 30 months, we follow the written production of 5 guided learners of French as a second language. LÄS MER