Sökning: "andersson helena"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden andersson helena.

 1. 1. En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

  Författare :Helena Andersson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :livsberättelser; inkludering; delaktighet; tillhörighet; meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. LÄS MER

 2. 2. Heavy metal neurotoxicity : on trimethyltin-, methylmercury- and cadmium-induced disturbances of neurotransmitter systems and neurotrophins

  Författare :Helena Andersson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; - neurotoxicity; trimethyltin; methylmercury; cadmium; development; GFAP; GABA; noradrenalin; BDNF; c-fos; hsp70; glial glutamate transporter;

  Sammanfattning : Organic and inorganic metal compounds produced by human activities often reach the environment where they are associated with a plethora of potential health hazards. Of particular concern is the risk for CNS disturbances during development or in the adult. LÄS MER

 3. 3. Möten där vi blir sedda : en studie om elevers engagemang i skolan

  Författare :Helena Andersson; Mats Trondman; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Delaktighet; gemenskapande praktiker; kollektivt lärande; känsla av tillhörighet; engagemang; grundskolan; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. LÄS MER

 4. 4. The role of subsoil properties for phosphorus leaching in agricultural soils

  Författare :Helena Andersson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Phosphorus (P) leaching from agricultural land is a large contributor to eutrophication of many surface waters and the Baltic Sea. Better knowledge of P sorption and release in the subsoil could enable the development of effective mitigation strategies for P leaching. LÄS MER

 5. 5. Crosslinking of Polymers. Molecular Structure and Properties of Sol and Network

  Författare :Helena Andersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :PDMS; long chain branchin; entanglement; crosslinking; contamination; network; bimodal; Silicone; polyethylene;

  Sammanfattning : Crosslinking is a well-known procedure for improving a variety of features of polymers, particularly the dimension stability at elevated temperatures. Crosslinking implies the formation of a network, the gel, but there is always a certain portion of the material, the sol, that remains non-crosslinked within the network. LÄS MER