Sökning: "Tumour immunology"

Visar resultat 6 - 10 av 40 avhandlingar innehållade orden Tumour immunology.

 1. 6. Antibody- and Peptide-based Immunotherapies Proof-of-concept and safety considerations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erika Fletcher; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immune complex; conjugat; vaccine; CD40; whole blood; cytokine release syndrome; Immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : The aim of cancer immunotherapy is to eradicate tumours by inducing a tumour-specific immune response. This thesis focuses on how antibodies and peptides can improve antigen presentation and the subsequent tumour-specific T cell response. Tumour recognition by the immune system can be promoted through delivery of antigen in the form of a vaccine. LÄS MER

 2. 7. The immunomodulatory properties of C-Med 100 an extract of the plant Uncaria tomentosa

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Christina Silver; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; survival; proliferation; inhibition; NF-kB; Uncaria tomentosa; quinic acid;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish C-Med 100, en naturmedicin med immunomodulerande egenskaper Vårt immunsystem skyddar oss mot infektioner från bakterier, virus och parasiter. För att detta ska fungera behövs många olika egenskaper och idag delas immunsystemet in i två delar, en ospecifik och en specifik. LÄS MER

 3. 8. The CD40 Receptor - Target,Tool and Technology

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Peter Ellmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; SPIRE; mammalian; library; cDNA; selection; receptor revision; phage display; scFv; human; CD40; antibodies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar arbetar konstant med att skydda kroppen från olika föremål, t. ex. bakterier, virus, gifter och cancertumörer, som kan orsaka skada eller sjukdom. För att kunna försvara kroppen mot sådana föremål så har immunförsvaret tillgång till flera, oerhört effektiva, vapen. LÄS MER

 4. 9. Transcriptional analysis of mantle cell lymphoma - a global search for cellular origin and therapeutic targets

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Sara Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; Cytology; somatic mutation; microarray; tumour; mantle cell lymphoma; B cell;

  Sammanfattning : This thesis is based upon four original papers describing the characterisation of mantle cell lymphoma (MCL) tumours and cell lines in comparison with different populations of normal B cells. Gene expression profiling, which were used in the studies, has during recent years developed as an important tool in characterisation of different types of malignancies. LÄS MER

 5. 10. Interstitial laser thermotherapy (ILT) of breast cancer - Methodology and immunological responce

  Detta är en avhandling från Surgery, Lund University

  Författare :Kristin Huld-Haraldsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; Laser thermotherapy; Minimally invasive treatment; Tumour immunology; Thermal treatment; Tumour size; Magnetic resonance imaging;

  Sammanfattning : Interstitial laser thermotherapy (ILT) is an attractive form of local therapy against cancer because of its anti-tumor immune activity. The aim of this work was to evaluate ILT in breast cancer with respect to technique, changes in tissue immunocompetent cells and effect on prognosis. LÄS MER