Sökning: "Tumour immunology"

Visar resultat 11 - 15 av 40 avhandlingar innehållade orden Tumour immunology.

 1. 11. Nuclear mechanisms in cell death induced by HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumour cells)

  Detta är en avhandling från Caroline Düringer, Sölvegatan 23, 22362 Lund

  Författare :Caroline Düringer; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; virology; mykologi; bakteriologi; virologi; mycology; bacteriology; Microbiology; chromatin; histones; apoptosis; alpha-lactalbumin; programmed cell death;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Celler är de minsta levande beståndsdelarna i kroppens vävnader. Under fosterutecklingen och kontinuerligt under livet behöver vävnaderna storlek regleras och gamla celler bytas ut mot nya. LÄS MER

 2. 12. Effects of ionising and non-ionising radiation in cell systems and a rat model for immuno-therapy

  Detta är en avhandling från Neurosurgery

  Författare :Catrin Baureus Koch; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Neurology; traumatology; transplantation; Surgery; orthopaedics; cell cultures; abscopal effect; serologi; Immunologi; serology; Immunology; rat tumour model; radiation therapy; radiation sterilisation; pulsed electric fields; interferon-gamma; immuno-gene therapy; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; glioblastoma multiforme;

  Sammanfattning : The most malignant brain tumour, glioblastoma multiforme (GBM), has an utterly bad prognosis. In spite of all available therapy, the mean survival time is less than a year. In the unique BRIGTT project (Brain Immuno Gene Tumour Therapy), patients at the Dept of Neurosurgery. LÄS MER

 3. 13. T Cell recruitment in human Helicobacter pylori associated diseases

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Karin Enarsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori (Hp) infection is associated with pronounced infiltration of granulocytes and lymphocytes into the gastric mucosa, resulting in active chronic gastritis that may develop into duodenal ulcer disease or gastric adenocarcinoma (GC). Infiltrating T cells play a major role in the pathology of these diseases, but the signals involved in recruitment of T cells from blood to H. LÄS MER

 4. 14. The significance of urokinase-type plasminogen activator (u-PA) in tumour growth and Linomide-induced upregulation of u-PA's endogenous inhibitor PAI-2

  Detta är en avhandling från Anita Billström [email protected]

  Författare :Anita Billström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; roquinimex; Linomide; cancer; prostate cancer; PAI-2; plasmin; Plasminogen activators; u-PA; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den främsta orsaken till att cancer kan leda till döden är att tumörceller växer in i angränsande vävnad (invasiv) och tar sig in i blodet eller lymfsystemet och på så sätt sprids (metastaserar) till andra ställen i kroppen och stör funktionen i livsviktiga organ dvs tumören får ett aggressivt växtsätt. Det är därför viktigt, både ur prognostisk och terapeutisk synvinkel, att öka kunskapen om vad det är som gör att en tumör blir aggressiv. LÄS MER

 5. 15. The mechanism of HAMLET-induced cell death - cellular signalling, oncogenes and clinical perspectives

  Detta är en avhandling från Inst för laboratoriemedicin, Lund

  Författare :Petter Storm; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HAMLET; cancer; cell death; c-Myc; glycolysis; hexokinase; ion channels; p38 MAPK; lipids; colon cancer; beta-catenin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Undetermined 1971 förklarade president Richard Nixon, som så många amerikanska presidenter före honom, krig. Nixons fiende var dock något oortodox; Nixon förklarade krig mot cancer. LÄS MER