Sökning: "Tumour immunology"

Visar resultat 16 - 20 av 40 avhandlingar innehållade orden Tumour immunology.

 1. 16. Protein folding variants, for better or for worse? The lesson learned from HAMLET

  Detta är en avhandling från Babu Ahmad, Lund University Inst. Lab. Med. Dep. MIG, Solvegatan 23 223 62 Lund Sweden

  Författare :Malin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; prion; apo; fatty acid; apoptosis; lactalbumin; folding variant; Klinisk biologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är det för något i human mjölk som dödar cancer celler? Kan “fel” veckade proteiner vara nyttiga? Kan fett vara inblandat i protein veckning? Det är några av frågorna som tas upp i denna avhandling. Allt levande består av proteiner som i sin tur är uppbyggda av amino syror. Det finns 20 st. LÄS MER

 2. 17. Interstitial laser thermotherapy (ILT) of an adenocarcinoma implanted into rat liver - methodology and effects

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kjell Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; heat shock protein HSP ; tumour immunology; resection; liver; adenocarcinoma; local treatment; monitoring; Interstitial laser thermotherapy; feedback control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i levern kan vara av två typer - antingen kan den ha sitt ursprung från levern och kallas primär levercancer eller också är den en spridning av tumör till levern från en annan plats i kroppen, s k dottersvulst eller metastas. Idag är kirurgi av tumörer i levern förstahandsbehandling, men tyvärr är det bara 1/10 patienter som har tumör i levern som kan bli aktuella för kirurgisk behandling, s k resektion. LÄS MER

 3. 18. On CD4+ T Lymphocytes in Solid Tumours

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Marits; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Molecular medicine; Tumour immunology; T lymphocytes; sentinel node detection; colon cancer; urinary bladder cancer; adoptive immunotherapy; Molekylärmedicin;

  Sammanfattning : This thesis deals with recognition and elimination of tumours by T lymphocytes and their use in adoptive immunotherapy.The first tumour-draining lymph node; the sentinel node, is identified by peritumoural injection of a tracer. This is the hypothesised location for the activation of tumour-reactive lymphocytes. LÄS MER

 4. 19. Isolated regional perfusion for metastases of malignant melanoma - Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Roger Olofsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Malignant melanoma; Uveal melanoma; Isolated limb perfusion; Isolated hepatic perfusion; Immunology; Exosomes;

  Sammanfattning : Background: Isolated regional perfusion is a treatment option mainly for localized metastatic disease. The principle idea is to surgically isolate a region of the body and connect the circulation to a heart-lung machine. A high concentration of a chemotherapeutic agent is then delivered to the tumour, while systemic toxicity is avoided. LÄS MER

 5. 20. Sentinel Node Biopsy in Breast Cancer Clinical and Immunological Aspects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jana de Boniface; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Surgery; breast cancer; tumour immunology; sentinel node biopsy; CD3-zeta; CD28; Kirurgi;

  Sammanfattning : The most important prognostic factor in breast cancer is the axillary lymph node status. The sentinel node biopsy (SNB) is reported to stage the axilla with an accuracy > 95 % in early breast cancer. Tumour-related perturbation of T-cell function has been observed in patients with malignancies, including breast cancer. LÄS MER