Sökning: "Thomas Karlsohn"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Thomas Karlsohn.

 1. 1. Passage mellan medier : Vilém Flusser, datorn och skriften

  Författare :Thomas Karlsohn; Sven-Eric Liedman; Carl-Göran Heidegren; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Vilem Flusser; theory of media; existential philosophy; cybernetics; theory of literacy; theory of the essay; philosophy of technology; M. Heidegger; E. Husserl; N. Wiener; M. McLuhan; J. Derrida; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis is about Vilém Flusser (1920-1991), a philosopher of the media who was best known in the German-speaking world during the 1980s. Hitherto, penetrating studies that show Flusser’s dependence on the idea-historical contexts in which his thought took shape have been lacking. LÄS MER

 2. 2. Passage mellan medier. Vilém Flusser, datorn och skriften

  Författare :Thomas Karlsohn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Elsie Anderberg; Lars Naeslund; Thomas Karlsohn; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER