Sökning: "performativ kunskap"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden performativ kunskap.

 1. 1. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Thomas Karlsohn; Elsie Anderberg; Lars Naeslund; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Att spåra tecken på lärande : Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Författare :Marie Leijon; Malmö högskola; []
  Nyckelord :tecken på lärande; meningsskapande; multimodal; interaktion; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; lärarutbildning; designteori;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mediereception som pedagogisk form och meningsskapande över tid. Jag är intresserad av att förstå komplexitet i meningsskapande processer som utgår från medieproduktioner. LÄS MER

 3. 3. Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Författare :Marie Leijon; Lunds universitet; []
  Nyckelord :lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande;

  Sammanfattning : The present study is about media reception as an educational form, supporting meaning-making over time. The thesis stems from the desire to understand the complexity in a meaning-making process that takes its point of departure in media productions. LÄS MER