Sökning: "knowledge society"

Visar resultat 1 - 5 av 1267 avhandlingar innehållade orden knowledge society.

 1. 1. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Josef Chaib; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. LÄS MER

 2. 2. En elev - en dator kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Håkan Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur?

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Erik Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; knowledge intensity; entrepreneurship; fashion; higher education; creative industries; creative knowledge; entrepreneurial intentions;

  Sammanfattning : This PhD dissertation explores fashion design graduates as potential knowledge-intensive entrepreneurs through the relationship between knowledge and other resources, and different pathways post-graduation. Explorative qualitative studies are used to analyse how fashion designers reflect and act after graduating from fashion school, applying theories about knowledge-intensive entrepreneurship and entrepreneurial intentions. LÄS MER

 4. 4. Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ann-Marie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; supervision; academic writing; engineering education; sociocultural theory; disciplinarity; interaction analysis;

  Sammanfattning : Given that knowledge in society is increasingly shaped by textuality and dependent on texts, higher education holds a special responsibility for introducing and guiding students into text practices contingent on disciplinary fields and their knowledge traditions. On a general level, this doctoral thesis investigates how participation in such text practices at university functions as a means for engaging students with knowledge that is new to them. LÄS MER

 5. 5. The Mobility of People, Ideas and Knowledge in the Entrepreneurial Society

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Erik Lundmark; Magnus Klofsten; Alf Westelius; Peter Bryant; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Absorptive capacity; entrepreneurial society; entrepreneurship; ideas; innovation; knowledge; labour mobility; mutagen; routine; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : As radical innovations facilitate communication, create new industries and make others obsolete, the established ways of organising society are being questioned. Over the last few decades, a theoretical framework and a worldview labelled the entrepreneurial society, has emerged. LÄS MER