Sökning: "Svenska missionsförbundet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Svenska missionsförbundet.

 1. 1. Församlingstanken i Svenska missionsförbundet : en studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och Svenska missionsförbundets utveckling till o. 1890

  Författare :Bror Walan; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hören Herrens röst! : Svenska missionsförbundets kyrkobyggande fram till 1915, med tonvikt på Gävle-Daladistriktet

  Författare :Inger-Britt Holmblad; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska missionsförbundet; Gävle-Daladistriktet; Missionshus; historia; Sverige; Norrland; 1800-talet; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konfessionalitet och medbestämmande : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922

  Författare :Torbjörn Larspers; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Theological identity; democracy; new-evangelism; Swedish Evangelical Mission Society; Mission Covenant Church of Sweden; Mission Society of Bible faithful Friends; regions; Konfessionalitet; medbestämmande; demokrati; nyevangelism; nyevangelisk väckelserörelse; EFS; Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; SMF; Svenska Missionsförbundet; BV; Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner; regioner; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : In May 1856 the EFS (the Swedish Evangelical Mission Society), influenced by the new evangelism-movement, was established as an “internal mission” within the Church of Sweden.During the same period the “new evangelism” revival movement established regional organizations in order to coordinate the movement in different parts of the country. LÄS MER

 4. 4. Samfund och samhälle : Svenska missionsförbundet - dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext

  Författare :Sven Halvardson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jorden är mörk och svart : Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället

  Författare :Anita Boij; Irving Palm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Sermons; values; social responsibility; religious change; social change; secularisation; differentiation; privatisation; social movement; voluntary organisation; Mission Covenant Church.; Religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Boij, A. 2002: Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället. (The world is black and dark. LÄS MER