Sökning: "nyevangelism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet nyevangelism.

  1. 1. Konfessionalitet och medbestämmande : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922

    Författare :Torbjörn Larspers; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Theological identity; democracy; new-evangelism; Swedish Evangelical Mission Society; Mission Covenant Church of Sweden; Mission Society of Bible faithful Friends; regions; Konfessionalitet; medbestämmande; demokrati; nyevangelism; nyevangelisk väckelserörelse; EFS; Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; SMF; Svenska Missionsförbundet; BV; Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner; regioner; Church History; Kyrkohistoria;

    Sammanfattning : In May 1856 the EFS (the Swedish Evangelical Mission Society), influenced by the new evangelism-movement, was established as an “internal mission” within the Church of Sweden.During the same period the “new evangelism” revival movement established regional organizations in order to coordinate the movement in different parts of the country. LÄS MER