Sökning: "Socialhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Socialhistoria.

 1. 1. Psykologisk socialhistoria

  Författare :Arne Jarrick; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Herrnhutare; Socialhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den självstyrda periferin : Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890-1970

  Författare :Gustav Berry; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Ida Lidegran; Fay Lundh Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; agricultural education; domestic education; rural history; social history; 20th century; agarhistoria; 1900-tal; socialhistoria; landsbygd; utbildningshistoria; Utbildningssociologi; Sociology of Education; Historia; History;

  Sammanfattning : Through the formation and development of industrial societies between 1890 and 1970, rural life and agriculture in Europe were made subject to a high degree of social, economic and political planning. This phenomenon of rural governance in the age of high modernity is explored in this thesis, which analyzes the governance of the Swedish countryside through studies of rural domestic education. LÄS MER

 3. 3. Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940

  Författare :Per Hammarström; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Laura Kolbe; Lena Roos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Judar; Historia; 1800-talet; 1900-talet; Sverige; Norrland; Sundsvall; Sverige; Nationalism; Nationell identitet; Minoriteter; Antisemitism; Sverige; Samhällsintegration; Socialhistoria; Lokalhistoria; historia; History; Sverige 1870-1940; judarnas historia; judisk emancipation; nationalism; nationell identitet; minoritet; integration; assimilation; antisemitism; lokalsamhälle; gårdfarihandel; medborgarskap; borgerlighet; History of religion; Religionshistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken ekonomisk och social ställning den judiska minoriteten intog i det svenska samhället under perioden 1870 till 1940. Tidigare forskning har riktat stor uppmärksamhet mot rättsliga och politiska aspekter av den svenska judenhetens historia, mer sällan mot judarna och samhället i en bredare bemärkelse. LÄS MER

 4. 4. Pawning in Everyday Life : An exploratory study of pawning at Borås Pawnshop 1922/23

  Författare :Tony Kenttä; Sofia Murhem; Göran Ulväng; Anders Perlinge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pawning; Pawn loans; Pawnshops; credit; consumption credits; social history; economic history; working class history; Panta; pantlån; pantbank; kredit; konsumtionskrediter; socialhistoria; ekonomisk historia; arbetarklasshistoria; Ekonomisk historia; Economic History; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En samhällelig angelägenhet : Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890–1926

  Författare :Mia Löwengart; Gudrun Andersson; Jan Lindegren; Marta Edling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Institutions for high culture; Symphony music; 19th century social and cultural history; Elite philanthopy; Stockholm; Symfonimusik; institutioner för finkultur; Stockholm; Socialhistoria; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation studies the processes which lead to the creation of the necessary preconditions for establishing institutions of high culture in Stockholm, between 1890-1926.How and Why these specific processes resulted in Stockholm establishing a permanent symphony orchestra and a purpose-built concert hall are the primary objects of this study. LÄS MER