Sökning: "Sociology of Education"

Visar resultat 1 - 5 av 329 avhandlingar innehållade orden Sociology of Education.

 1. 1. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 2. 2. Shifting Shadows : Private Tutoring and the Formation of Education in Imperial, Soviet and Post-Soviet Russia

  Författare :Tatiana Mikhaylova; Daniel Pettersson; Eva Forsberg; Stina Hallsén; Sonja Kosunen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genealogy; private tutoring; shadow education; public-private; curriculum theory; governmentality; problematisation; history of Russian education; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation aims to provide a genealogy of the relations between the public and the private in education. It does so by the exploring how public education and private tutoring form and transform each other and why they are seen as legitimate or problematic in different historical and cultural contexts. LÄS MER

 3. 3. Utbildningens värde : Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet

  Författare :Andreas Melldahl; Mikael Börjesson; Martin Gustavsson; Donald Broady; Marianne Nordli Hansen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; expansion; inflation; change; bourdieu; cohorts; generations; elites; multiple correspondence analysis; distribution; sociology of education; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This thesis focuses on changes in the value of educational capital over time. Taking as a point of departure Pierre Bourdieu’s notion of a multidimensional social space, the thesis examines how this value is affected when educational assets—through the democratization of education—are becoming more widespread across this space (i.e. LÄS MER

 4. 4. Intergenerational Persistence and Ethnic Disparities in Education

  Författare :Per Engzell; Jan O. Jonsson; Carina Mood; Jenny Torssander; Richard Breen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; endogeneity; equality of opportunity; ethnic inequality; immigrant selectivity; large-scale assessments; measurement error; proxy variables; social origin; socioeconomic status; Sweden; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays in the sociology of educational stratification. Study I draws on newly collected survey data to assess the biases that arise in estimating socioeconomic differences in achievement when relying on parent and student reported data on social background. LÄS MER

 5. 5. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Ethnicity; Youth research;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER