Sökning: "Parrelationer"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Parrelationer.

 1. 1. Parrelationer i förändring vid demenssjukdom en studie med konstruktivistisk grundad teori

  Detta är en avhandling från Institutionen för vård och välfärd

  Författare :Ingrid Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 2. 2. Interpersonal perception in close relationships : shared and private worlds in spouses' perceptions of each other

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Peter Skaldeman; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Close relationships; Marriage; Divorce; Personality-traits; Emotions; Perspective-taking; Äktenskap; Skilsmässa; Parrelationer; Psykologiska aspekter; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation was to investigate shared and private views in spouses’ perception of each other by means of survey-data. The views concerns areas such as values, love, personality-traits, emotions, communications-strategies and meta-perspectives on Self and partner. LÄS MER

 3. 3. Exploring 'couplehood' in dementia : a constructivist grounded theory study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ingrid Hellström; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; spousal relationship; couplehood; grounded theory; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning :   The overall aim of this thesis is to gain a better understanding how people with dementia and their spouses experience dementia over time, especially the impact it has on their inter-personal relationships and patterns of everyday life. Data were collected using separate semi-structured interviews with 20 persons with dementia and their spouses of 6 monthly intervals over an 18-months period (132 interviews in total), and analysed using constructivist grounded theory. LÄS MER

 4. 4. Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Sara Eldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; couple relationships; gender equality; gender inequality; feminism; household work; popular therapy; therapeutic culture; experts; individualization; late modernity; cultural narratives; collective narratives; private-public; media images; self-help books; TV programs; Internet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar den framväxande populärterapeutiska kulturen om och för heterosexuella par. Tre fallstudier har utförts; självhjälpsböcker för par, tv-program med relationsfokus samt diskussionsforum på Internet, kopplade till tv-programmen. LÄS MER