Sökning: "oligosaccharides"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade ordet oligosaccharides.

 1. 1. Crystal structure studies of oligosaccharides

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus Färnbäck; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oligosaccharides; Carbohydrates; Kolhydrater;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Probing Dynamics of Oligosaccharides by Interference Phenomena in NMR Relaxation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi

  Författare :Leila Ghalebani; Jozef Kowalewski; Norbert Mueller; ; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NMR; sugars; oligosaccharides; carbon-13 relaxation; cross-correlated relaxation; molecular dynamics; internal motion; random jumps; PRE; paramagnetic relaxation; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; fysikalisk kemi; Physical Chemistry;

  Sammanfattning : Oligosaccharides (carbohydrates) are a large class of biological molecules that are important as energy sources in the human body and have enormously varied biological functions. It is generally believed that biological activities of carbohydrates are related to their internal dynamics. LÄS MER

 3. 3. Design and synthesis of xyloglucan oligosaccharides structure-function studies and application of xyloglucan endotransglycosylase PttXET16A

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bioteknologi

  Författare :Martin J. Baumann; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; xyloglucan oligosaccharides; xyloglucan endotransglycosylase; XET; crystal structure; fiber surface modification; Populus tremula x Populus tremuloides; Hybrid aspen;

  Sammanfattning : Primary cell walls are a composite of cellulose microfibrilsand hemicelluloses. Xyloglucan is the principal hemicelluloseof primary cell walls of dicotyledons. Xyloglucanendotransglycosylases (XETs) cleave and religate xyloglucanpolymers in plant cell walls. LÄS MER

 4. 4. Conformations of Flexible Oligosaccharides Molecular Simulations and NMR spectroscopy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Organic Chemistry, Stockholm University

  Författare :Robert Pendrill; Göran Widmalm; Jens Duus; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbohydrates; Oligosaccharide; Conformation; NMR spectroscopy; MD simulations; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : The conformational preferences of several oligosaccharides are investigated herein using a combination of NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) simulations, focusing on the torsion angles associated with the glycosidic linkages.Strategies for obtaining usable J-HMBC spectra for carbons with an adjacent 13C label are described. LÄS MER

 5. 5. Conformational Dynamics of Carbohydrates Studied by NMR Spectroscopy and Molecular Simulations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för organisk kemi

  Författare :Jennie Östervall; Göran Widmalm; C. Allen Bush; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbohydrates; NMR; Molecular Dynamics; Conformation; Dynamics; Residual Dipolar Couplings; Cyclodextrins; Oligosaccharides; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : Carbohydrates play important roles in biological processes. Their function is closely related to their conformation. In this thesis, conformational studies of carbohydrates by NMR spectroscopy and molecular dynamics computer simulations are described. LÄS MER