Sökning: "PGE2"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet PGE2.

 1. 1. Prostaglandin E2 in Brain-mediated Illness Responses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Louise Elander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prostaglandin e2; PGE2; cox-1; cox-2; mPGES-1; fever; anorexia; food intake; HPA-axis; EP-receptor; LPS; IL-1; IL-6; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Neurobiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Neurobiologi;

  Sammanfattning : We are unceasingly exposed to potentially harmful microorganisms. The battle against threatening infectious agents includes activation of both the innate and of the adaptive immune systems. LÄS MER

 2. 2. Cyclooxygenase activity and tumor progression

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christian Cahlin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cyclooxugenase; PGE2; inflammation; cytokine; nitric oxide; indomethacin; IL-6;

  Sammanfattning : Invasive growth of malignant tumors is associated with local and systemic inflammation, which may promote progression and metastases. Inflammation is also responsible for appearing manifestations of advanced cancer as fatigue, anorexia and wasting with eicosanoids, proinflammatory cytokines and nitric oxide as mediators. LÄS MER

 3. 3. Transcriptional patterns in inflammatory disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Lindberg; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gene expression profiling; transcription; microarray; rheumatoid arthritis; synovial tissue; variability; TNF‐α; anti‐TNF treatment; periodontitis; PGE2; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : In the studies this thesis is based upon, microarrays were applied to profilemRNA populations in biological samples to gain insights into transcriptionalpatterns and their relation to inflammatory disease.Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease, which leads todegradation of cartilage and bone. LÄS MER

 4. 4. Prostaglandins and angiogenesis in experimental cancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Hans Axelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; angiogenesis; dorsal skin fold chamber; prostanoids; PGE2; indomethacin;

  Sammanfattning : Background and aim. Genes, proteins and pathways have been identified and suggested as potential targets in tumor angiogenesis, but current anti-angiogenic therapies have provided only modest benefits in survival of cancer patients. LÄS MER

 5. 5. Nitric Oxide Regulation during Anti-tumor Immunotherapy

  Detta är en avhandling från Department of Neurosurgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Wiaam Badn; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; immunotherapy; Medicine human and vertebrates ; immunosuppression; PGE2; Nitric oxide; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tumörer kan på olika sätt hämma immunsystemet och detta kan vara orsaken till varför immunterapi mot tumörer oftast inte lyckas. Denna nedreglering av immunförsvaret kan medieras av faktorer producerade från tumörcellerna själva eller så kan den följa efter en stark immunstimulering som satts igång av immunterapi. LÄS MER