Sökning: "Johan Lindberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Johan Lindberg.

 1. 1. Ecological engineering for treatment of contaminated groundwater : two examples

  Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

  Författare :Johan Lindberg; KTH.; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Speech technology for secure transactions

  Detta är en avhandling från Institutionen för talöverföring och musikakustik

  Författare :Johan Lindberg; KTH.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Structural studies of bacterial polysaccharides using N.M.R. spectroscopy and mass spectrometry

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Johan Lindberg; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This work describes the structural studies of the capsularpolysaccharides from Streptococcus pneumoniae type 18F and 7B,Alcaligenes ATCC 31961 (S-194), and the O-antigen polysaccharidefrom Vibrio cholerae 0:3.The principal methods used in these studies were ID and 2D n.m.r. LÄS MER

 4. 4. Transcriptional patterns in inflammatory disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Lindberg; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gene expression profiling; transcription; microarray; rheumatoid arthritis; synovial tissue; variability; TNF‐α; anti‐TNF treatment; periodontitis; PGE2; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : In the studies this thesis is based upon, microarrays were applied to profilemRNA populations in biological samples to gain insights into transcriptionalpatterns and their relation to inflammatory disease.Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease, which leads todegradation of cartilage and bone. LÄS MER