Sökning: "microarray"

Visar resultat 1 - 5 av 599 avhandlingar innehållade ordet microarray.

 1. 1. Protein Microarray Chips

  Författare :Goran Klenkar; Bo Liedberg; Brian MacCraith; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microarray; biosensor; biomolecular interaction; narcotics detection; imaging ellipsometry and surface plasmon resonance; Molecular biophysics; Molekylär biofysik;

  Sammanfattning : Livet tas för givet av de flesta. Det finns däremot många som ägnar stora delar av sitt liv för att försöka lösa dess mysterier. En del av lösningen ligger i att förstå hur alla molekyler är sammanlänkade i det gigantiska nätverk som definierar den levande organismen. LÄS MER

 2. 2. Microarray Technology for Genotyping in Pharmacogenetics

  Författare :Ulrika Liljedahl; Ann-Christine Syvänen; Denis Grant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Molecular medicine; microarray; genotyping; pharmacogenetics; molecular medicine; single nucleotide polymorphism; hypertension; Molekylärmedicin; Molecular medicine genetics and pathology ; Molekylär medicin genetik och patologi ;

  Sammanfattning : The studies in this thesis describe the development of a microarray based minisequencing system and its application to highly parallel genotyping of single nucleotide polymorphisms. The technical developments included identification of a three-dimensional microarray surface coating with high binding capacity for oligonucleotides modified with amino groups as the most optimal one for the system. LÄS MER

 3. 3. Genetic Sequence Analysis by Microarray Technology

  Författare :Emilie Hultin; Joakim Lundeberg; Afshin Ahmadian; Marie Allen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Genotyping; single nucleotide polymorphism SNP ; protease-mediated allele-specific extension PrASE ; microarray; tag-array; competitive hybridization; human papillomavirus HPV ; single cell; loss of alleles; differentiation; epidermis.; Bioengineering; Bioteknik;

  Sammanfattning : Developments within the field of genetic analysis have during the last decade become enormous. Advances in DNA sequencing technology have increased throughput from a thousand bases to over a billion bases in a day and decreased the cost thousandfold per base. LÄS MER

 4. 4. Replicated microarray data

  Författare :Ingrid Lönnstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical statistics; Matematisk statistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Microarray Based Gene Expression Analysis in Cancer Research

  Författare :Cecilia Laurell; Joakim Lundberg; Peter Nilsson; Karin Dahlman-Wright; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adrenocortical tumour; apoptosis; cancer; classification; gene expression; microarray; p53; RNA amplification; Molecular biology; Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Biotechnological inventions during the 20th century have resulted in a wide range of approaches for explorations in the functional genomics field. Microarray technology is one of the recent advances which have provided us with snapshots of which genes are expressed in cells of various tissues and diseases. LÄS MER