Sökning: "Mucosa"

Visar resultat 1 - 5 av 491 avhandlingar innehållade ordet Mucosa.

 1. 1. Duodenal mucosa : electrical characteristics and alkaline secretion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Bridén; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cytokines and Neutrophils in the Urinary Tract Mucosa

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Immunology and Glycobiology, Lund University

  Författare :Long Hang; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; neutrophils; chemokines; urinary tract infection; mucosa; epithelial cells; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : This study investigated the urinary tract cytokine reponse to infection and the role of chemokines for neutrophil recruitment to the urinary tract. The results suggest that 1) IL-8 and TGFb are consitutively produced by uroepithelial cells in vivo, and that uroepithelial cells are stimulated to produce IL-1b and IL-6 by uropathogenic Escherichia coli. LÄS MER

 3. 3. Qualitative and Quantitative Assessment of Cytochromes P450 mRNA in Human Studies in the Liver, Blood and Gastrointestinal Mucosa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mari Thörn; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; cytochrome P450; CYP1A2; CYP1B1; CYP2E1; CYP3A4; CYP3A5; P-gp; gene expression; RT-PCR; liver; blood; gastrointestinal mucosa; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Drugs and other foreign compounds must often be metabolised before they can be excreted from the body. One enzyme system that is responsible for this is the cytochrome P450 gene family (CYP). LÄS MER

 4. 4. Intestinal barrier function in health and disease

  Detta är en avhandling från Department of Animal Physiology, Lund University

  Författare :Pernilla Nejdfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; VIP.; PACAP; secretion; ion transport; urine reservoir; radiation therapy; ulcerative colitis; macromolecules; dextran; mannitol; Ussing chamber; Intestinal permeability; mucosa; Animal physiology; Djurfysiologi; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tarmslemhinnans förmåga att ta upp olika näringsämnen från tarmen är essentiell för vår överlevnad men den utgör också en viktig skyddsbarriär mellan tarminnehållet och blodbanan. Tarminnehållet består till stor del av bakterier och ej nedbrutna födoämnesmolekyler vilka kan ge upphov till patologiska tillstånd om de passerar tarmväggen. LÄS MER

 5. 5. Inflammatory Reactions in Peritonitis and Malignant Obstructive Jaundice Clinical and Experimental Studies with Special Emphasis on the Cellular Immune Response

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johanna Österberg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; CLP; sepsis; peritonitis; bacterial translocation; malignant obstructive jaundice; Linomide; COX inhibitor; SC-236; indometacin; T lymphocyte; macrophage; mucosa; MLN; gut immune cell distribution; mucosal injury; cytokines; TNF-α; IL-6; IL-10; endotoxin; caspase-3; apoptosis; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi;

  Sammanfattning : Patients with peritonitis or malignant obstructive jaundice (HPB+) have an increased morbidity and mortality due to sepsis. An altered cell-mediated immunity in the intestinal mucosa might promote gut barrier failure, increased endotoxin and cytokine release and bacterial translocation (BT) in these conditions. LÄS MER