Sökning: "Linköpings Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 6286 avhandlingar innehållade orden Linköpings Universitet..

 1. 1. Implementation of IFRS reporting in Sweden : an interview study

  Författare :Simon Lundh; Arne Fagerström; Lars Lindkvist; Lars Hassel; Department of Management and Engineering Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In 2002 EU decided to require all listed companies in the European Union to prepare group accounts in accordance with IFRS for accounting periods starting on or a er 1 January 2005. e overall aim of this study is to explore public companies’ implementation of IFRS. LÄS MER

 2. 2. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 3. 3. Mirakler och helgonkult : Linköpings biskopdöme under senmedeltid

  Författare :Anders Fröjmark; Eva Österberg; Thomas Lindkvist; Torkel Jansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; St. Bridget of Sweden; St. Catherine of Vadstena; St. Nicholas Hermansson; Linköping diocese; Miracle collections; Late Middle Ages; Senmedeltiden; Heliga Birgitta; Linköpings biskopsdöme; Mirakel; Katarina Ulfsdotter; Biskop Nils Hermansson; History subjects; Historieämnen; Historia; History; History;

  Sammanfattning : This work studies the introduction of three new cults of saints in the Linköping Bishopric during the Late Middle Ages. Two of them were based at Vadstena Convent: the Holy Bridgel (Birgitta, d. 1373) cult which had its beginning in 1374 and the cult of Katarina Ulfsdotter (d. 1381), which started during the 1410's. LÄS MER

 4. 4. "-då skall han taga henne till äkta-" : oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850

  Författare :Sigrid Håkanson; Hans Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; illegitimacy; illegitimacy ratio; marriage market; matrimonial system; economic and social change.; historia; History;

  Sammanfattning : Already around 1750 the illegitimacy ratio was slightly higher in the countryside of Eastern Sweden than that of Western Sweden. The differences between the two regions started to grow around the turn of the century (1800). LÄS MER

 5. 5. The formation of small technology-based companies : a case study of factors affecting a company formation decision

  Författare :Besrat Tesfaye; Bo Schyberger; Christer Olofsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; spin-off; small fims; technology-based; industry spin-offs; academic institutions; ; Other research area; Annat forskningsområde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER