Sökning: "Anders Flodin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anders Flodin.

 1. 1. Computer simulated wear in spur gears

  Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

  Författare :Anders Flodin; KTH.; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Wear of spur and helical gears

  Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

  Författare :Anders Flodin; KTH.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER