The long-term nuclear explosives predicament : final disposal of military usable fissile material in nuclear waste from nuclear power and from the elimination of nuclear weapons

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.