Sökning: "högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 9563 avhandlingar innehållade ordet högskola.

 1. 1. Varför inte högskola? : En longitudinell studie av olika faktorers betydelse för studiebegåvade ungdomars utbildningskarriär

  Författare :Margareta Hammarström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En högskola blir till : Beslutsteoretiska perspektiv på organisatoriskt varande

  Författare :Signe Jernberg; Linda Wedlin; Tina Hedmo; Åse Gornitzka; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision making; Garbage can model; Higher education; universities; university colleges; organization theory; archival research; historical methods; political decision making; Beslutsfattande; soptunnemodellen; högre utbildning; universitet; högskolor; organisationsteori; arkiv; historiska metoder; politiskt beslutsfattande; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : What defines a Swedish university college? This is the overarching question in this archival study of the development of the Swedish university colleges during the past 35 years. The objective of the study is to explore the binary elements in the overall unitary Swedish university system. LÄS MER

 3. 3. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Jönköping University; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 4. 4. Beiträge zur Kenntnis des Absorptionsproblems : die Sorption von Dämpfen durch Kohle

  Författare :Bror Gustaver; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The information seeking behaviour of distance students : a study of twenty Swedish library and information science students

  Författare :Gudrún Thórsteinsdóttir; Högskolan i Borås; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationssökning; distance education; information science; användarundersökningar; sverige; distansundervisning; högskola;

  Sammanfattning : Abstract Information seeking is an object of learning and therefore an essential part of the educational content, rather than simply a means to an end. The objective of the thesis is to gain a thorough understanding of the information seeking behaviour of distance learners in library and information science. LÄS MER