Sökning: "studievardag"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet studievardag.

 1. 1. ”Man vill ju klara sig själv” Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Hanell; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER