Sökning: "Högskolan Väst."

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden Högskolan Väst..

 1. 1. Spatial Spillovers of Knowledge Production An Accessibility Approach

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Urban Gråsjö; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The main focus of the thesis is on issues concerning production of knowledge. It is a common observation that knowledge activities have a tendency to agglomerate as well as to spill over in space. LÄS MER

 2. 2. Design of Thermal Barrier Coatings A modelling approach

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Nicholas Curry; Mohit Kumar Gupta; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Industrial Gas Turbine; Aero Turbine; Thermal Barrier Coating; Atmospheric Plasma Spraying; Suspension Plasma Spraying; Thermal Conductivity; Thermo-cyclic fatigue; Thermal Shock; Thermal barrier coatings; Microstructure; Thermal conductivity; Young’s modulus; Interface roughness; Thermally grown oxide; Lifetime; Finite element modelling; Design;

  Sammanfattning : Atmospheric plasma sprayed (APS) thermal barrier coatings (TBCs) are commonly used for thermal protection of components in modern gas turbine application such as power generation, marine and aero engines. TBC is a duplex material system consisting of an insulating ceramic topcoat layer and an intermetallic bondcoat layer. LÄS MER

 3. 3. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Educational science; Utbildningsvetenskap; Förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 4. 4. Toward motion-capture-based digital human modelling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Ali Keyvani; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechatronics; Mekatronik; Digital human modeling; Motion capture data management; Virtual production tools; Human motion simulation; Motion Capture Data Management; Human Motion Simulation; Digital Human Modeling; Virtual Production Tools;

  Sammanfattning : Digital Human Models (DHMs) are getting more applicable in the simulation of human postures/actions inside virtual production systems. Despite the existence of various modeling techniques, simulated motions are still looking unrealistic. LÄS MER

 5. 5. Knowing in practice : a tool in the production of intensive care

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University. Sahlgrenska Academy

  Författare :Ann-Charlott Wikström; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing science; accounting practices; competence; ethnography; human-human-machine; interaction; intensive care; meaning; morality; technology;

  Sammanfattning : The overall aim with the the present thesisi was to find out how intensive care is produced by focusing on the ICU staffs interaction with each other and the technological tools they use. Theoretical perspective draws on socio cultural theory and the concepts accounting practices, moralöity in discourse and workplace research. LÄS MER