Sökning: "Elisabeth Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Elisabeth Lindberg.

 1. 1. Att välja döden : En socialpsykologisk studie av livs(o)vilja : a social psychological study of (un)willingness towards living

  Författare :Elisabeth Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; social psychology; suicide; individual choice; identity construction; presuicidal process; un willingness towards living; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to demonstrate how the interaction with others has an impact on the individual's choice to commit suicide. The perspective used is a social psychological one. The study has taken as its point, of departure the individual's own account of her/his interplay with the others in her/his social context. LÄS MER

 2. 2. Tid för vårdande möten : att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

  Författare :Elisabeth Lindberg; Ekebergh Margaretha; Charlotte Delmar; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; development; hermeneutics; lived experiences; older patients; participation; patient perspective; phenomenology; team meeting; ward round; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to examine how a patient perspective, grounded in caring science, can be preserved and developed in the context of hospital care. Methods: The first study examines attitudes towards caring science in a clinical practice. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten : erfarenheter, förutsättningar och ansvar på utbildningsvårdavdelning

  Författare :Camilla Eskilsson; Gunilla Carlsson; Margaretha Ekebergh; Ulrica Hörberg; Elisabeth Lindberg; Catrine Kostenius; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring; learning; reflective lifeworld research; genuine encounter; dedicated education unit; phenomenology. lifeworld-led didactics; Vårdvetenskap; Caring Science; phenomenology; lifeworld-led didactics; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : AimThe overall aim of this thesis is to create knowledge about caring and learning as an intertwining phenomenon at a Dedicated Education Unit and how it can be developed.Approach and methodA lifeworld approach, based on the phenomenological philosophies foremost derived from Husserl and Merleau-Ponty was used and carried out in lifeworld interviews and with meaning-oriented analysis in accordance with reflective lifeworld research. LÄS MER

 4. 4. Sårbarhet, mod och inbjudan : Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro

  Författare :Maria Lundvall; Elisabeth Lindberg; Gunilla Carlsson; Catrine Kostenius; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; healthcare professionals; existential concerns; reflective lifeworld research; caring sciences; caring relationship; phenomenology; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis is to examine how young adults experiences life living with existential concerns and how well-being is enabled when living with existential concerns. Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach guided this dissertation’s methodological approach. LÄS MER

 5. 5. When the baby is premature : experiences of parenthood and getting support via videoconferencing

  Författare :Birgitta Lindberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis was to describe parents' experiences of having an infant born prematurely and experiences on the use of real-time videoconferencing in providing support to parents of preterm born infants at home. A descriptive qualitative method was chosen to achieve the overall goal of this thesis. LÄS MER