Sökning: "Critical Incident Technique"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Critical Incident Technique.

 1. 1. Interprofessionella team i vården En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Susanne Kvarnström; Elisabet Cedersund; Toomas Timpka; Ola Wahlström; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health professions; interprofessional; interprofessional learning; teamwork; Keywords: collaboration; critical incident technique; discourse analysis; critical incident-teknik; diskursanalys; hälsoprofessioner; interprofessionell; interprofessionellt lärande; samarbete; teamarbete; MEDICINE Social medicine; MEDICIN Socialmedicin;

  Sammanfattning : There are great expectations that collaboration among professions and various sectors will further develop health care and thus lead to improved public health. In the World Health Organization’s declaration “Health 21” the designated goal for health professions in the member nations in Europe by the year 2010 is to have developed health promotional competence, including teamwork and cooperation based on mutual respect for the expertise of various professions. LÄS MER

 2. 2. The Collaborative Challenge of Product Development Exploring Sustainable Work Systems Through Critical Incidents in R&D Alliances

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Uppvall; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; R D Alliances; product development; sustainable work systems; critical incident technique; operational work; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to empirically study challenges and opportunities in the operational work in contract-based R&D alliances in order to increase the understanding of this type of work system and explore how these work systems could be sustainable. Based on the concept of sustainable work systems, this thesis addresses issues of how work in R&D alliance should support both the competitiveness of the firm as well as regeneration of human resources. LÄS MER

 3. 3. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Inga Larsson; Björn Sjöström; Kaety Plos; Catharina Lindencrona; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 4. 4. Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Inga Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Behaviour; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation;

  Sammanfattning : ABSTRACT Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 5. 5. Dilemmas and consequences of chronic disease-lived experiences of coeliac disease and neuropathic pain

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Annette Sverker; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Burden of dietary restriction; chronic disease; coeliac disease; critical - incident technique; dietary dilemmas; neuropathic pain; next of kin experiences; quality of life;

  Sammanfattning : Dilemmas and consequences of chronic disease-lived experiences of coeliac disease and neuropathic pain Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet kommer att offentligt försvaras i lokal Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, 2118, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. torsdagen den 27 september 2007, kl 13. LÄS MER