Sökning: "Co-actor"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Co-actor.

 1. 1. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Inga E Larsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; Behaviour;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER

 2. 2. Lag eller ordning? : Polisens hantering av EU-toppmötet i Göteborg 2001

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen

  Författare :Mikael Oskarsson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policing protest; police knowledge; public order; civil liberties; collective goods; institutional theory; Swedish Police; transnationalisation; political violence; political activists; political dignitaries; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the value conflict surrounding the police handling of political protest. During a political protest, the police are responsible for striking a balance between the maintenance of order and the protection of civil liberties. LÄS MER

 3. 3. Jorden åt folket nationalföreningen mot emigrationen 1907-1925

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Anna Lindkvist; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; emigration; anti-emigration; re-immigration; inner colonization; internal colonization; smallholdings; allotments; land distribution; own-your-own-home companies; corporativism; cooperativism; radical conservatism; right-wing radicalism; siedlung; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with the National Society Against Emigration (Sw.Nationalföreningen mot emigrationen) – referred to as the NE – and its radical right-wing leader Adrian Molin. Th e NE was founded in 1907 in order to stem the tide of emigration from Sweden and facilitate re-immigration by providing jobs and accomodation. LÄS MER