Sökning: "IT Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 10332 avhandlingar innehållade orden IT Systems.

 1. 1. Kontextuell IT-förståelse

  Författare :Per Levén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design and use studies; pragmatism; action science; IT-perspectives; competence; information systems;

  Sammanfattning : In this thesis it is argued that the use and design of computer artefacts can be fruitfully studied by focusing on use problems and design contradictions, defined as problems and contradictions in relation to organisational improvements planned by the IT-practitioner. The position taken in this thesis is that the important thing with computer artefacts and systems design is their contributions to human organisations at large. LÄS MER

 2. 2. Duplicate systems : investigating unintended consequences of information technology in organizations

  Författare :Henrik Wimelius; Jonny Holmström; Lars Mathiassen; Jan Damsgaard; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IS and organization; adoption of IT; assimilation of IT; change; dialectics; paradox; duplicate systems; contradiction; unintended consequences; information systems; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : The organizational consequences of information technology (IT) constitutes a core focus in information systems (IS) research. The relationship between organizations and IT has received considerable attention by IS researchers in order to develop knowledge related to how and why organizations and IT are related. LÄS MER

 3. 3. Designing Information Systems : A pragmatic account

  Författare :Jonas Sjöström; Pär Johan Ågerfalk; Göran Goldkuhl; Else Nygren; Richard Baskerville; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; design; pragmatism; design research; it artefact; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; Informatics; Informatik; Data- och systemvetenskap; Computer Systems Sciences;

  Sammanfattning : Information technology (IT) plays an increasingly important role for individuals, organizations, markets, and society as a whole. IT systems are artefacts (human made objects) designed for various purposes. LÄS MER

 4. 4. Improving IT Integration for Higher Education Institutional Performance : Towards a Contextualised IT-Institutional Alignment Model

  Författare :Jean Claude Byungura; Henrik Hansson; Ulf Olsson; Masengesho Kamuzinzi; Jimmy Jaldemark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT integration; IT alignment; Alignment practices; Design science research; Innovation diffusion; Technology adoption; Institutional performance; Higher education; Artefact Evaluation; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The integration of information technology (IT) into service delivery is currently seen as an innovative strategy to support the modernising of universities worldwide. However, in some institutions in developing countries, including Rwanda, IT has failed to add the intended value to university services, despite huge associated investments in IT. LÄS MER

 5. 5. IT-användning : en analysmodell för IT-nytta

  Författare :Birgitta Fagerström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER