Sökning: "barns upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden barns upplevelser.

 1. 1. Barnperspektiv i barnavårdsutredningar : med barns hälsa och barns upplevelser i fokus

  Författare :Elin Hultman; Ann-Christin Cederborg; Karin Fälth Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Child welfare investigations; documentation; children’s physicaland psychological health; children’s experiences; Barnavårdsutredningar; dokumentation; barns fysiska och psykiska hälsa; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om hur socialtjänsten synliggör barns fysiska och psykiska hälsa samt barns egna upplevelser i barnavårdsutredningar. Resultaten diskuteras utifrån rättsliga förutsättningar samt teorier om barn som subjekt och sociala aktörer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av fosterrörelser i slutet av graviditeten

  Författare :Mari-Cristin Malm; Ingela Rådestad; Helena Lindgren; Christine Rubertsson; Ingegerd Hildingsson; Helle Kileler; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Innehållsanalys; fosterdöd; fosterrörelser; fullgången graviditet; upplevelser; Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om hur kvinnor upplever fosterrörelser i slutet av graviditeten. Ökad kunskap om fosterrörelser kan bidra till bättre möjligheter att identifiera foster som riskerar att dö intrauterint. LÄS MER

 3. 3. Platser för lek, upplevelser och möten : Om barns rörelsefrihet i fyra bostadsområden

  Författare :Mia Heurlin-Norinder; Ingrid Heyman; Maria Nordström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; independent mobility; place; social responsivity; play; accessibility; participant observations of environment; informal learning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is the result of two studies concerning children’s independent mobility, which means the freedom for children to walk or bike on their own or together with friends but without being escorted by parents. The studies are accomplished in four different areas and are also searching for different environmental qualities. LÄS MER

 4. 4. Att vara barn i sjukdom och sjukvård : barns berättelser om sina upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla

  Författare :Maria Forsner; Lilian Jansson; Berit Kriström; Anna Söderberg; Inger Kristensson Hallström; Anna Lektor (Umeå universitet Anna Söderberg; Lilian Lilian Jansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescent; illness; medical fear; experiences; narration; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to illuminate the experience of illness and the meaning of fear of medical care through children’s narratives. A purposive sample of 22 children and youths, aged from 2 to 18 years, narrated through play and conversation their experiences of illness and of their fear of contact with medical care. LÄS MER

 5. 5. Family theme parks, happiness and children’s consumption : From roller-coasters to Pippi Longstocking

  Författare :David Cardell; Anna Sparrman; Tom O’Dell; Cook Daniel Thomas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Sammanfattning : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. LÄS MER