Sökning: "CaMKII"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet CaMKII.

 1. 1. Ischemic Tolerance and Cell Signaling in the Rat Brain

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Mehrdad Shamloo; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preconditioning; cell death; tyrosine phosphorylation; tolerance; ERK; Calpain; CaMKII; PKC; protection; Brain; ischemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cellulära mekanismer vid ischemisk tolerans Stroke, hjärntrauma, hjärnblödning och övergående hjärtstillestånd, leder till minskat blodflöde till hjärnan (ischemi) och orsakar hjärnskador. Mot denna skadeutveckling finns ännu inte något medel för kliniskt bruk. LÄS MER

 2. 2. Regulation of activation of NF-κB by Calmodulin in T-lymphocytes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Sreenivasa Rao Oruganti; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :Calcium; Calmodulin; CaMKII; TCR; Bcl10; NF-κB;

  Sammanfattning : Nuclear factor kappa B (NF-kB) is a widely expressed family of transcription factors that are involved in a diverse number of processes. These include inflammation or differentiation, survival or apoptosis, and proliferation or cell cycle arrest. LÄS MER

 3. 3. Calmodulin mediated regulation of NF-kappaB in lymphocytes

  Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Medicinska fakulteten)

  Författare :Sofia Edin; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; calcium; CaM; CaMKII; NF-kappaB; Bc110; immunological synapse; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : NF-κB transcription factors are regulators of a wide spectrum of genes involved in immune responses and inflammation as well as cellular proliferation and survival. Transcriptionally competent NF-κB dimers are retained in the cytoplasm of resting cells by binding to inhibitors of NF-κB (IκBs). LÄS MER

 4. 4. Early Information Processing in the Vertebrate Olfactory System A Computational Study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Malin Sandström; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; olfaction; olfactory system; olfactory bulb; synchronisation; CaMKII; mathematical modelling; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The olfactory system is believed to be the oldest sensory system. It developed to detect and analyse chemical information in the form of odours, and its organisation follows the same principles in almost all living animals - insects as well as mammals. LÄS MER

 5. 5. Computational Modelling of Early Olfactory Processing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Malin Sandström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; olfaction; olfactory system; olfactory bulb; olfactory receptor neuron; synchronization; CaMKII; mathematical modelling; lukt; luktsystemet; luktbulben; synkronisering; CaMKII; matematisk modellering; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Chemical sensing is believed to be the oldest sensory ability. The chemical senses, olfaction and gustation, developed to detect and analyze information in the form of air- or waterborne chemicals, to find food and mates, and to avoid danger. LÄS MER