Sökning: "Calcium"

Visar resultat 1 - 5 av 932 avhandlingar innehållade ordet Calcium.

 1. 1. Injectable calcium sulphate and calcium phosphate bone substitutes

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Malin K Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; Surgery; orthopaedics; traumatology; resorbable; hydroxyapatite; bone substitute; calcium phosphate; injectable; calcium sulphate;

  Sammanfattning : Two formulations of biphasic injectable bone substitutes have been developed for the treatment of bone defects and stabilisation of fragility fractures. The first formulation consists of a calcium sulphate matrix with embedded hydroxyapatite (HA) particles to provide osteoconductivity. LÄS MER

 2. 2. Calcium Homeostasis After Thyroid Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Pia Lindblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTH-peripheral effects; hPTH- 1-34 infusion; EDTA infusion; Set-point; Vitamin D3; PTH; Calcium; Thyroid surgery; Postoperative hypocalcemia; Bone density.; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Reduced thyroid hormones;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under evolutionens gång har ett komplext system utvecklats för att hålla blodets kalkhalt konstant. Bisköldkörtelhormonet intar här en central roll. Sänkning av blodets kalkhalt ger upphov till ökad bisköldkörtelhormonsekretion. LÄS MER

 3. 3. Calcium metabolism and breast cancer risk

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Martin Almquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; calcium; breast cancer; vitamin D; body mass index; menopause; parathyroid hormone;

  Sammanfattning : Emerging evidence suggests that calcium and its regulating hormones, i.e. vitamin D and parathyroid hormone (PTH), affect breast cancer risk. LÄS MER

 4. 4. Calcium channel activity and force regulation in smooth muscle: Effects of polyamines and growth stimulation

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 19, S223 62 Lund

  Författare :Maria Gomez; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; verapamil; tissue culture; portal vein; patch-clamp; calcium; spermidine; spermine; polyamines; excitation-contraction; smooth muscle; calcium channel; ionomycin.; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens rörelser åstadkommes genom sammandragning av muskelvävnad som kan vara av två slag, glatt eller tvärstrimmig. Den senare sorten kan indelas i skelett och hjärtmuskulatur, vilka har mycket olika egenskaper trots den gemensamma benämningen. LÄS MER

 5. 5. Calcium transporting ATPases in plant cells

  Detta är en avhandling från Department of Plant Biochemistry, Lund University

  Författare :Malin Olbe; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Triticum aestivum; calcium; Brij 58; calmodulin; Ca2 signalling; inside-out; endoplasmic reticulum; plant; plasma membrane; proteolysis; P-type ATPase; spinach; Spinacea oleracea; trypsin; two-phase; wheat.; Plant biochemistry; Växtbiokemi;

  Sammanfattning : Plant cells carry Ca2+ ATPases to maintain the low resting level of cytosolic Ca2+ (0.1-0.2 µM) found in all eukaryotes. Plant Ca2+ ATPases are mainly located in the plasma membrane, the endoplasmic reticulum and in the vacuolar membrane, and consequently large Ca2+ gradients are created across these membranes. LÄS MER