Sökning: "Berner Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Berner Lindström.

 1. 1. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 2. 2. In case of emergency : Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

  Författare :Annika Andersson; Berner Lindström; Eric Carlström; Hans Rystedt; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exercise; Collaboration; Emergency preparedness; Emergency work; Police; Ambulance; Rescue service; Learning; Boundaries; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Due to the emergent and dynamic nature of incidents, the complexity of emergency work is often referred to as a challenge for learning. Another recurrent challenge in emergency work is that of collaboration at and across established organizational boundaries involving actors with specific types of expertise who are operating under different regulations and responsibilities. LÄS MER

 3. 3. Trenätsmodellen : ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik : exemplet värnpliktsutbildning

  Författare :Gunnar Cardell; Berner Lindström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Värnpliktsutbildning; Pedagogisk metodik;

  Sammanfattning : On an empiristic level this dissertation is about military training of conscripts. Etnographic research at two units showed manifoldness and complexity, order and chaos, ideas and processes. The aim of the dissertation is to produce a theoretical tool to handle all this. LÄS MER

 4. 4. Nya redskap för lärande : studier av lärarens val och användning av läromedel i gymnasieskolan

  Författare :Ann-Christine Juhlin Svensson; Berner Lindström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational media; textbooks; information technology; teaching; learning; school library; upper-secondary school; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of previously published reports with a summary. The main purpose of the empirical studies is to describe and analyse the function and use of educational media in teaching through the understanding and actions of teachers and librarians. LÄS MER

 5. 5. Learning science by digital technology : Students’ understanding of computer animated learning material

  Författare :Göran Karlsson; Berner Lindström; Sweden Gothenburg University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Digital learning material is associated with grand expectations among educational policy makers. Several attempts to introduce this new technology with the purpose of enhancing learning have been made in recent years. The schooling system has, however, been rather hesitant and not so ready to adopt this kind of teaching aid. LÄS MER