Sökning: "Pedagogisk metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Pedagogisk metodik.

 1. 1. Disciplinering via frihet : elevers planering av sitt eget arbete

  Författare :Eva Österlind; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Undervisningsväsen; Sverige; Grundskolan; Mellanstadiet; Pedagogisk; Metodik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interaktion och problemlösning : att kommunicera om och med matematik

  Författare :Eva Riesbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; communicative practices; interaction; mathematical concepts; contextual effects on understanding; Pedagogisk psykologi; pedagogisk metodik; inlärning; matematik; matematikundervisning; problemlösning; grundskolan;

  Sammanfattning : The present study shows how students, eleven years old, solve problems in mathematics when they work together in groups. The main question raised is about the difficulties students experience in finding the relationship between mathematics and everyday discourse and vice versa. LÄS MER

 3. 3. Trenätsmodellen : ett systemteoretiskt redskap för att beskriva helhet och komplexitet i pedagogisk praktik : exemplet värnpliktsutbildning

  Författare :Gunnar Cardell; Berner Lindström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Värnpliktsutbildning; Pedagogisk metodik;

  Sammanfattning : On an empiristic level this dissertation is about military training of conscripts. Etnographic research at two units showed manifoldness and complexity, order and chaos, ideas and processes. The aim of the dissertation is to produce a theoretical tool to handle all this. LÄS MER

 4. 4. Det pedagogiska övervägandet : en uppmärksamhetsinriktande studie i och genom humanvetenskaplig handlingsteori

  Författare :Maria Andrén; Anna-Lena Østern; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogisk metodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Så tänker jag om tro och liv i andra länder" : Barns tankar om andra kulturer i ett didaktiskt perspektiv. En studie av 200 uppsatser, skrivna av grundskoleelever på temat tro och liv i andra länder

  Författare :Evald Aspengren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Qualitative rnethod; didactics of history; religion; geography; social science; how children think about democracy; solidarity; equality; war; suffering; natural catastrophes; environrnent care; Pedagogisk metodik; grundksolan; elevers föreställningar; religionsundervisning; kulturskillnader;

  Sammanfattning : The subject of this study is how elementary school pupils look upon foreign cultures. Two hundred children have written essays about what they think about thoughts and belief in other countries.The analysis shows that democracy, justice and equality are very important conceptions within children's general view of life. LÄS MER