Sökning: "Anna-Lena Godhe"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anna-Lena Godhe.

 1. 1. Creating and Assessing Multimodal Texts. Negations at the Boundary

  Författare :Anna-Lena Godhe; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :literacy; assessment; multimodal text; boundary;

  Sammanfattning : Digital technologies are becoming increasingly common in educational settings. The availability of such tools facilitates the creation of multimodal texts in which several kinds of expression are combined. LÄS MER

 2. 2. Creating multimodal texts in language education

  Författare :Anna-Lena Godhe; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :collaborative writing; ICT; positioning; framing; interaction analysis; activity theory; boundary objects;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks gymnasieelevers skapande av digitala berättelser i svenska eller svenska som andraspråk i en skolpraktik. Analysen grundas på videoupptagningar av par eller mindre grupper under deras arbete med sina multimodala texter. I uppsatsen presenteras två par studenter och deras interaktion i två fallstudier. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER