Sökning: "Art history lund"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Art history lund.

 1. 1. "Filmreformens förste avantgardist" : Experimentfilmaren Peter Kylberg

  Författare :Lars Diurlin; Olof Hedling; Max Liljefors; Bo Florin; Sweden Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Peter Kylberg; Avant-Garde; Experimental Film; Film Policy; Cultural Policy; Swedish Cinema; Swedish Welfare State; Film Studies; Modernism; Cinematic Modernism; Abstraction; Negation; The Swedish Film Institute; Harry Schein; Svensk Filmindustri; Sandrews; Sveriges Radio; Minor Cinemas; Statens Filmpremienämnd; Diary Film; Exile Film; Autobiographical Film; Trance Film; City Symphonies; Expanded Cinema; Structural Film; Gesamtkunstwerk; Peter Kylberg; Experimentfilm; Biografier; Regissörer; Filmpolitik; Kulturpolitik; Avantgarde; Avantgardefilm; Svenska Filminstitutet; Harry Schein; Film Studies; Filmvetenskap; Art science; Konstvetenskap; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about the Swedish filmmaker, painter and composer Peter Kylberg (1938–). The study examines how Swedish film-cultural and film-political actors interacted with Kylberg in his ambition to create a particular type of expression in the film medium. LÄS MER

 2. 2. Från Gotland till Estland : kyrkokonst och politik under 1200-talet

  Författare :Kersti Markus; Åsa Ringbom; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gotland; Estonia; Scandinavia; Middle Ages; 13th century; Cistercian Order; Dominican Order; Mediaeval Church Architecture; The Masons Lodge; Liturgy; Crusade; Livonia; Denmark; Sweden; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : Churches in two Estonian counties - Ösel-Wiek and Jerwen - have very many similar features with churches in Gotland. In earlier scientific researches these similarities in styles were explained by the artistic ambitions of single travelling masons, the present research emphasizes the political and artistic preferences of those who ordered the buildings to be built and who financed them. LÄS MER

 3. 3. Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet : Det kongelige bibliotek, Gl. Kongl. Saml. 10 2º

  Författare :Thomas Rydén; Institutionen för kulturvetenskaper; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Codicology; Copenhagen Gospel Book; Style; Iconography; Anglo-Saxon; Illuminated Manuscripts; Benedictional of St Æthelwold; Trinity Gospels; Grimbald Gospels; Pembroke Gospels; Monastic Reform; Winchester; Canterbury; Codex Amiatinus; Lindisfarne Gospels; Art history; Konsthistoria; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the Copenhagen Gospel Book , written and illuminated in England c 970 with additions from c 1020. The thesis is divided into three main parts focusing on different aspects of the manuscript. LÄS MER

 4. 4. Marieberg och 1700-talets kakelugnar

  Författare :Susanna Scherman; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Konstvetenskap; Art History; Humaniora; Humanities; Rörstrand; Tiled stoves; Marieberg;

  Sammanfattning : The Marieberg porcelain factory, situated on the island of Kungsholmen in Stockholm, existed between 1758 and 1788. The aim of this study has been to investigate the manufacture of tiled stoves at Marieberg. LÄS MER

 5. 5. Den medeltida träskulpturen i Skåne : Produktion och förvärv

  Författare :Lena Liepe; Bo Ossian Lindberg; Jan von Bonsdorff; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medeltiden; träskulptur; kyrka; Skåne; Art science; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt baserade verkstäder eller verkstäder i utlandet... LÄS MER