Sökning: "Gary Svensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gary Svensson.

  1. 1. Digitala pionjärer : Datorkonstens introduktion i Sverige

    Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

    Författare :Gary Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer art; Visual communication; Art and technology; Intermedia; Art history; Sweden; New media; Datorkonst; Historia; Sverige; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study Computer Art in Sweden from 1966 to 1986. The first Swedish artists who used computers in their work appeared during this period and the art arena was technically transposed into something new and infrequently scrutinised. LÄS MER