Sökning: "kyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet kyrka.

 1. 1. Folkhemmets kyrka : Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Författare :Urban Claesson; Ruth Franzén; Reijo Heinonen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 2. 2. Fädernas kyrka : en idéhistorisk studie i folkkyrkotanken hos J A Eklund mot bakgrund av sekelskiftets kulturdebatt

  Författare :Karl Josef Sundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

  Författare :Marie Rosenius; Thomas Girmalm; Lena Karlsson; Peder Thalén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ecclesiology; liturgical theology; worship; Church-state; Church of Sweden; organizational change; the double line of responsibility; Church ordinance; Church manual; autonomization; fragmentation; differentiation; implicit ecclesiology; People of God; Body of Christ; thin liturgy; thick liturgy; Ordo; kyrkovetenskap; church studies;

  Sammanfattning : This dissertation is an ecclesiological study, conducted in the form of a case study that examines worship praxis in six parishes in the diocese of Luleå between 1990 and 2009. The specific research problem of the dissertation is whether the organizational changes that took place in connection with the relational change between Church and State in 2000 are reflected in local worship and in church service related decisions in diocese and parishes, and how the concrete relationship between worship praxis and regulations is manifested. LÄS MER

 4. 4. Kyrka och sjöfolk : en studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933

  Författare :Ingemar Bergmark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Psalm - kön - kyrka : Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyromöte

  Författare :Agneta Lejdhamre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Cecilia Wejryd; Karin Sporre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :understanding of gender; equality; feminist theology; feminist ecclesiology; woeship and equality; worship and language; könsförståelse; jämställdhet; feministteologi; feministisk ecklesiologi; gudstjänst och jämställdhet; gudstjänst och språk; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

  Sammanfattning : The starting point for this thesis is to problematize the male-dominated language of The Swedish Hymnal and the understanding of gender it involves. The purpose has been: to clarify the understanding of gender and ecclesiology in The Swedish Hymnal and in the Swedish Church's General Synod and to develop an understanding of gender for the church in an equal society. LÄS MER