Sökning: "medeltiden"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet medeltiden.

 1. 1. Dopfuntarna, deras tillbehör och placering på Gotland under medeltiden : en inventering

  Författare :Fredrik Fåhraeus; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Svensk skulptur; Dopfuntar; Medeltiden; Sverige Gotland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bebådelsebilder : Om bildbruk under medeltiden

  Författare :Mia Åkestam; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Margareta Kempff Östlind; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Annunciation; Virgin Mary; angel; Gabriel; incarnation; medieval art; gesture; visual rethoric; reception; image culture; image context; liturgy; devotional image; palm; crown; pattens; medieval Sweden; Gotland; Lake Mälar district; Vadstena; St. Birgitta of Sweden; power; crusade; pilgrimage; Bebådelsen; jungfru Maria; ängel; Gabriel; inkarnation; medeltidskonst; gestik; bildretorik; reception; bildkultur; bildkontext; liturgi; andaktsbild; palm; krona; patinor; medeltida Sverige; Gotland; Mälardalen; Vadstena; Heliga Birgitta; makt; korståg; pilgrimsresa; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Annunciation motif and the use of images in a medieval socio-cultural context. There are almost 400 medieval images of the Annunciation from the period 1150–1550 in Sweden today. It is found in murals, baptismal fonts, paintings, wooden sculpture, stone reliefs, liturgical vessels, textile works and altarpieces. LÄS MER

 3. 3. Postillor och predikan : en medeltida texttradition i filologisk och funktionell belysning

  Författare :Roger Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Medeltiden; Homiletik-- Sverige;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the textual tradition of a sermon collection in Old Swedish, which 1 call the ß postil. The extant manuscripts have so far not been thoroughly investigated from a philological view-point besides the editions. LÄS MER

 4. 4. Bönder och samhälle i statsbildningstid : en bebyggelsearkeologisk studie av agrarsamhället i Norra Roden 700-1350

  Författare :Anders Broberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uppland; Bebyggelsearkeologi; Sverige; Medeltiden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Der rätselhafte Gott : Heimdallr im Licht altnordischer Vorstellungen von Ahnen und Ordnung

  Författare :Sebastian Cöllen; Eva Hellman; Torsten Blomkvist; Britt-Mari Näsström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Old Norse religion; Germanic religion; Rígsþula; Hyndluljóð; Völuspá; Edda; odal; ancestors; social order; mediaeval society; Norway; Iceland; idéologie tripartie; Altnordische religion; germanische religion; Odal; Sippe; Ahnen; soziale Ordnung; mittelalterliche Gesellschaft; Norwegen; Island; fornnordisk religion; germansk religion; släktskap; samhällsordning; medeltiden; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Religionshistoria; History of Religions;

  Sammanfattning : This dissertation aims at a deeper understanding of the character of the Old West Norse god Heimdallr and of his function in the mythological traditions. The need for a new study of this god is indicated by the fact that the more than a century old description of him in the secondary literature as “the enigmatic god” is still standing. LÄS MER