Sökning: "Ålderism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Ålderism.

 1. 1. Ageism in the Media : Online Representations of Older People

  Författare :Wenqian Xu; Annika Taghizadeh Larsson; Lars-Christer Hydén; Andreas Motel; Alexander Peine; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ageism; Power relations; Representations of older people; Third age; Social media logic; Ålderism; Maktrelationer; Representationer av äldre; Tredje åldern; Social medialogik;

  Sammanfattning : Ageism is a social problem that has harmful effects on the wellbeing of older people and needs to be tackled. It is pervasive and evident in the media (e.g., films, television, print and social media). LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kön och ålder i äldreomsorgen : om standardiserade biståndsutredningar och dess diskurser

  Författare :Anna Lundström; Ingela Kolfjord; Linda Lill; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; doing gender; ageism; respectability; discourse analysis; elderly care; case files; standardized documentation; att göra kön; ålderism; diskursanalys; respektabilitet; äldreomsorg; biståndsutredningar; standardiserad dokumentation; Health and society; Hälsa och samhälle;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how social categories, with focus on genderand age, is constructed in the social documentation which is a central part ofthe officially arranged elderly care in Sweden. The analysis consists of a discourseanalysis and has a standpoint in feminist theories about performativityand respectability. LÄS MER

 3. 3. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 4. 4. Levd erfarenhet av ålder : Föreställningar om och erfarenheter av att vara och bli äldre

  Författare :Maria Sjölund; Stina Johansson; Hildur Kalman; Clary Krekula Mårtensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ålder; åldrande; äldre i samhället; åldersförhandling; situationsanalys; levd erfarenhet; ålderspositioner; ålderism; aktivt åldrande;

  Sammanfattning : Starting from the perspective that the ageing human body always is a situation and in a situation, the present thesis explores situations in which the meaning of age and ageing is negotiated. The analytical focus is on situations, and more specifically on experiences of age and ageing. LÄS MER

 5. 5. "Gammfolket" : Om livserfarenheter och vardagens ålderism

  Författare :Fredrik Snellman; Stina Johansson; Hildur Kalman; Gunhild Hagestad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ageism; everyday life; gender; age-coding; time-coding; time-markers; meaning; social construction; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning :  The overall aim of this thesis is to describe and analyse the age-related life experiences of elderly retired people and in relation to this to problematise ageism as an analytical concept in order to present a more dynamic understanding of the phenomenon of ageism in everyday life. Related to the overall objective three overarching research questions are addressed. LÄS MER