Sökning: "technology teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade orden technology teaching.

 1. 1. Lärares transformering av teknikämnet : Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen

  Författare :Charlotta Nordlöf; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Arnold Pears; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology education; Technology; Teachers; Attitudes; Knowledge; Transformation; Teknikundervisning; Teknik; Lärare; Attityder; Kunskap; Transformering;

  Sammanfattning : En lärare behöver i sitt arbete göra val och fatta beslut som påverkar vilken undervisning eleverna får möta. Skolämnet teknik, som är ett av grundskolans obligatoriska ämnen redan från lågstadiet, har sina specifika förutsättningar och traditioner. LÄS MER

 2. 2. Teaching Computer Ethics : Steps towards Slow Tech, a Good, Clean, and Fair ICT

  Författare :Norberto Patrignani; Iordanis Kavathatzopoulos; Simon Rogerson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Teaching; Computer Ethics; Slow Tech; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies (ICT) are critically impacting society and the environment. They are now an integral part of the challenges posed by the current Anthropocene era. LÄS MER

 3. 3. Computational models for intent recognition in robotic systems

  Författare :Michele Persiani; Thomas Hellström; Sven Magg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Intent Recognition; Robotics; Plan Recognition; Speech; Affordances; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : The ability to infer and mediate intentions has been recognized as a crucial task in recent robotics research, where it is agreed that robots are required to be equipped with intentional mechanisms in order to participate in collaborative tasks with humans.Reasoning about - or rather, perceiving - intentions enables robots to infer what other agents are doing, to communicate what are their plans, or to take proactive decisions. LÄS MER

 4. 4. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER

 5. 5. Teknikämnets gestaltningar : En studie av lärares arbete med skolämnet teknik

  Författare :Veronica Bjurulf; Bo Dahlin; Jan Schoultz; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; enacted and intended curriculum; hidden curriculum; narrative analysis; variation theory; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work; teknikundervisning; manifest- och avsedd läroplan; dold läroplan; narrativ analys; variationsteorin;

  Sammanfattning : The thesis deals with how technology as a school subject is presented to the pupils in the Swedish compulsory school at junior high school level. The main focus is on how teachers work with the subject matter in teaching, which is on the level of the enacted curriculum. LÄS MER